​Ayet ​Belhadji

Min erindring er skrevet i forbindelse med et samarbejde mellem min skole, som er Tagensbo Skole og Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Her er min fortælling om min barndom.

​Ayet ​Belhadji går i 6.x på Tagensbo Skole, og har skrevet en erindring i forbindelse med klassens deltagelse i Giv det videre 2017s skolekonkurrence.

6. klasse

Hej, jeg hedder Ayet, er 13 år og bor i København ved Nordvest.

Jeg skulle begynde i sjette klasse d. 8. august. Vi havde stadig de samme lærere, som hed Helle og Jacob. Jacob var vores matematiklærer og Helle vores dansklærer. Vores klasselokale havde hvide vægge og en side af væggen med baby blå. Vi havde mange lange dage, hvor vi skulle blive til 15.30. Hver fredag skulle vi samles i aulaen og have morgensang. Børnehaveklassen havde morgensang hver dag.

 Vores aula havde et rødt gulv, hvide vægge og Grundtvig statuen, som stod nede i venstre hjørne. Grundtvig var ham Grundtvig skolen blev opkaldt efter, nu er den blevet til Tagensbo skole.

Vores skema

Vi skal være i klassen 8:00. Lærerne mødes 7:45. Hver morgen afleverer vi vores telefoner i en kasse, det gør vi for ikke at blive ukoncentrerede. Nogle gange bliver vi krydset af, så råber vores lærer vores navne op. Nogle gange fik man u = ulovligt fravær, s = syg og e = ekstraordinær frihed. Vi gennemgår, hvad vi skal lave resten af dagen.

Vi er på udeskole hver uge en torsdag. Når vi er på udeskole, tager vi et sted hen, hvor vi får noget at vide.

Hvert år er vi på lejrskole, vi tager hen til forskellige steder i Danmark. Vi får en seddel, hvor der står, hvad vi skal have med. Der står også, hvor mange penge vi skulle have med.

Hver tirsdag har vi p-fag, holdene er sløjd, madkundskab og håndarbejde.

Sløjd holdet skal lave noget ud af træ. Madkundskab skal lave mad og håndarbejde laver ting ud af stof. Vi er på holdene ca. 2 måneder.

Ved området på Bispebjerg sker der mange ting, der er nogle bander rundt omkring, fx. Tirsdag 13-06/2017 klokken 00:40 var der 2 hvide biler, som havde et automatvåben og ramte skolen 2 gange ved lærerværelset.

Sådan her ser det ud

Det var underligt, det skete på vores skole. Og det var også meget spændende at høre om på de sociale medier – men sådan noget er man også vant til at høre om ved Nordvest.

Hvert år har vi noget der hedder ’’Tagens by’’. Der skal vi have en bod, hvor man sælger noget, fx. smykker, mad eller billetter til forestillinger. Man skal købe en billet for ægte penge.

Sådan her ser skolen ud oppe fra

Der er en snoet rutsjebane, tre gynger, en lille og stor fodbold bane, 5 trampoliner, et træhus, en forhindringsbane inde ved skoven, klatre vægge og meget mere.

Her er min klasse. Det er vores klasse foto, vi tog, da vi gik i 1.x

Jeg syntes, det var sjovt at gå i skole i Nordvest. Jeg havde mange gode venner.

Magistervej 4
København 2400 DK
Get directions

Fødselsdag:

2004

Erindringen ønskes afleveret til:

Københavns Stadsarkiv