Andreas Søndergaard

Andreas fortæller om, hvordan det er at gå i skole. Han fortæller, hvordan han lærer mere og mere i de forskellige fag. Gør ejerskabskrav på erindring

Andreas Søndergaard går i 4.a på Vinderup Skole, og har skrevet en erindring i forbindelse med klassens deltagelse i Giv det videre 2017s skolekonkurrence.

Skoledagen i 2017

 

Det er lærerigt at gå i skole man kan se hvad man lære man bliver bedre i Dansk. Fx, men lærer at læse og skrive og hvad der er udsagnsord og tillægsord osv. Jeg kan mærke forskel på værd år. Jeg var ikke god til læse og stave og den slags i 1. klasse, men jeg blev bedre i 2. klasse. Skolen er ikke det sjoveste men det skal jo gøres. Hvis jeg tænker over det har jeg også lært en masse.

I Matematik var jeg heller ikke så god til at starte med men, Men jeg blev bedre med årene. Matematik er et nemere fag men det er bestemt ikke det sjoveste i mit liv i skolen. Det var nemt i 1 og 2 klasse, der skulle man bare pluse og lidt gange og areal og omkreds og så noget. I 3 og 4 klasse skulle man gøre det der minus plus og areal, omkreds og gange og dividere og måle mere og den slags det er meget svære i 3-4 klasse det tror jeg der er mange der er enige i mig med….

I idræt lære man ikke specielt meget det er bare spille badminton og kids volley og løbe og lave idræt der er ikke så meget og at skrive om….

En af de korte igen svømning der er heller ikke så meget og at skrive om der svømmer og dykker vi bare der er ikke noget specielt. Og svømmer lidt frit 😊.

I Engelsk kan man også godt mærke forskel fra 1. klasse til 2. klasse Man kan da også mærke fra 3 til 4 klasse vi laver læsning og 1. tal og flertal. Det har vi lært. vi lære da også at stave og tillægsord og navneord og udsagngsord det er ikke det sjoveste men det er skolen jo ikke kendt for 😊

En af de korte igen musik. Vi synger sådan set bare det er meget kedeligt så…

Historie er en af de sjovere fag. Der er der noget man kan lave der ikke bare er og at sidde og skrive i en bog. Vi har lært om stenalderen, istiden, Jernalderen osv. Alle de der tider. Lige nu har vi om rom og dem der har skabt rom. Det er Romelus og Remus. De er brødre romelus ville have rom skulle hede rom og Remus ville have den skulle hede rem. Det giver sig selv det var Romelus det var den kamp.

 

Sevelvej 27
Vinderup 7830 DK
Get directions

Fødselsdag:

2006

Erindringen ønskes afleveret til:

Vinderup Egnshistoriske Arkiv