Bent Jochumsen

Luftmeldekorpset har altid stået stærkt i Varde-området. Min far var medlem, og jeg meldte mig ind i 1963. I 1984 blev jeg chef for eskadrillen. Korpset har ændret sig, men mit motto er, at man ikke melder sig ud, men dør ud af korpset. Gør ejerskabskrav på erindring

Erindringen er indsendt af Horne Sognearkiv. Bent Jochumsen, Horne, skriver om sin tid ved Luftmeldeeskadrille Varde:

Luftmeldekorpset var både alvor og sjov

Jeg var på session i foråret 1956 i Varde, men desværre manglede der ingen befalingsmænd på det tidspunkt i forsvaret. Jeg blev kasseret på grund af astma, men blev overført til Civilforsvaret. Jeg hørte fra anden side, at hvis man var medlem af hjemmeværnet, kunne man blive fri for indkaldelse til CF.

På det tidspunkt var min far medlem af Luftmeldeeskadrille Varde, så jeg søgte ind i korpset i 1963. Jeg fik besøg i mit hjem af major Vølver og E.C. Rasmussen fra henholdsvis LMD Kolding og Luftmeldeeskadrille Varde. De fortalte om luftmeldekorpset i sin helhed, og der blev skrevet kontrakt, som blev sendt ind til godkendelse.

Jeg blev optaget den 29. juni 1963 i Luftmeldeeskadrille Varde ved F2, som det hed dengang. Vores sektionsfører ved F2 i Horne hed Svend Åge Vesterbye, som var lærer ved Horne Skole, hvor også undervisningen foregik hver 14. dag. Vi blev undervist i flykending, meldelære, kortlære og flere ting indenfor vores område.

Efter cirka to år ved F2 var vi fire mand, der blev sendt på gruppefører-kursus i Nørholm Skov en gang om ugen i cirka to måneder. Vores kursusleder var kaptajn Mikkelsen fra Luftmeldedistrikt Kolding. Han var en dygtig leder, som lærte os mange gode ting i marken. Vi blev alle fire gruppeførere ved F2. Jeg begyndte at undervise om aftenen i flykending og meldelære og andre ting i hele Luftmeldeeskadrille Vardeområde ved de forskellige sektioner.

I 1968 var jeg på halvsektionsfører-kursus i Nymindegab og fungerede som sådan i cirka to år. Vores lærer ved kurset var blandt andet kaptajn Henriksen og kaptajn Lyngø.

I 1970 var jeg på sektionsfører-kursus i Nymindegab og blev sektionsfører ved F2 i Horne. Samtidig med det underviste jeg stadig i hele eskadrillen og nogle gange i nabo-eskadrillerne Varde Vest og Grindsted. Vi skiftede en gang imellem instruktør. Det var det samme, vi underviste i, men bare på forskellige måder, så det stadigvæk var interessant for eleverne. Jeg var underviser på instruktør-kursus i Nymindegab i 1974.

I 1975 var jeg på halveskadrillefører-kursus i Nymindegab. Jeg brugte næsten hvert år en uge af min sommerferie på et eller andet kursus i Nymindegab, og en af de lærere, jeg har haft på alle kurser, er kaptajn Lyngø, og det har jeg været godt tilfreds med. Om han kan sige det samme, ved jeg ikke, men vi har haft et godt forhold til hinanden.

I januar 1976 sker der en stor rokering i Luftmeldeeskadrille Varde. Eskadrillechef S. Å. Rasmussen overlader roret til Helmer Jensen, som hidtil har været næstkommanderende ved eskadrillen. Jeg overtager næstkommanderende-posten, og Hans Elling fortsætter som kommandobefalingsmand. Den post har han haft i flere år efterhånden.

Hans J. Elling og jeg arbejdede meget tæt sammen med at lave øvelser og meget andet undervisning både indendørs og udendørs – selvfølgelig med godkendelse af eskadrillechefen, inden det blev udført.
Jeg var meget aktiv skytte både på hjemmefronten og på de forskellige feltskydninger inden for Luftmeldedistrikt Kolding, som blev afholdt i Nymindegab og på skydebaner i Hjerpsted i Sønderjylland ud til Vadehavet.
Jeg var i flere år beregner ved de forskellige feltskydninger og blev derfor belønnet med den opgave at være holdleder for Luftmeldedistriktets hold ved Landsskyttestævnet i Karup i flere år. Det var både en stor opgave og en meget spændende opgave. Det spændte gerne over en weekend. Der var skydning både lørdag og søndag med fest lørdag aften.
Som holdleder skulle man sørge for, at de forskellige skytter kom afsted til skydebanen til den fastsatte tid. Samtidig skulle man sørge for, at de kom i seng lørdag aften efter festen, så de var friske til skydningen dagen efter om søndagen.
Efter skydningen var der præmieuddeling, og det gjorde jo ikke noget, hvis et eller to af ens hold havde vundet, så holdlederen fik overrakt præmien af chefen for Luftmeldekorpset og lykønskning af major Vølver og vores skydeinstruktør kaptajn Mikkelsen fra Luftmeldedistrikt Kolding.

Den 1. august 1984 blev jeg udnævnt til kaptajn og dermed chef for Luftmeldeeskadrille Varde. Samtidig fik vi en ny næstkommanderende i eskadrillen, Kristian Hede Jensen. Som kommandobefalingsmand fortsatte Hans J. Elling.

Luftmeldeeskadrille Varde består af fire sektioner, og i mellemtiden har sektionen fået nye postbetegnelser, nemlig Ecco-navnet. E2 er Horne, E3 er Varde, E4 Kvong/Lunde og Q4 Årre/Fåborg. Der er lidt rod i postbetegnelserne i Luftmeldeeskadrille Varde på grund af, at vi ligger på grænsen mellem Luftmeldedistrikt Kolding og Luftmeldedistrikt Viborg. E1 er nemlig Ølgod, som hører til Viborg, mens Quebec normalt hører til Luftmeldeeskadrille Esbjerg.

Luftmeldeeskadrille Varde fortsætter de gode takter fra de tidligere år med undervisning om vinteren og skydning og øvelser både i marken og i tårnet om sommeren.

Kommandobefalingsmand Elling og jeg har fået for vane, at vi tager ud til alle postaftener om vinteren. Hvis der er noget, der skal rettes eller tales om, bliver det rettet her og nu. Det har vi kun positive tilbagemeldinger om, og det resulterer i, at når vi har stabsmøder, befalingsmøder og nytårsparoler, er der faktisk ingenting at diskutere, så vi kan gå til kammeratligt samvær med det samme og hygge os sammen – og det er vi gode til.

Den 17. februar 1987 havde Luftmeldeeskadrille Varde 50 års jubilæum. Festen blev markeret med en fest på Fritidscentret i Varde. Der deltog 116 medlemmer, derimellem var flere prominente gæster, som var inviteret, blandt andet chefen for Hjemmeværnet og major Vølver fra Luftmeldedistrikt Kolding og eskadrillechefen fra nabo-eskadrillerne, alle med damer eller herrer.
Foruden fællesspisning bød aftenen på en del taler fra for eksempel generalen og obersten samt det ældste medlem af eskadrillen, Anton Thorngård.
Desuden havde eskadrillen samlet en række årstegn til uddeling til den store aften. Der var mange gaver til eskadrillen fra de fremmødte, og der var både sange og underholdning til at holde stemningen oppe.

Den 29. juni 1988 fik jeg tildelt hjemmeværnets 25 års tegn af major Vølver Luftmeldedistrikt Kolding.
Som tidligere nævnt underviste jeg i meldelære og flykending rundt omkring i luftmeldedistriktet. Jeg har også været skydeleder indimellem og har også selv deltaget i forskellige konkurrencer – selvom der ikke er så meget at prale med.

Jeg har sølv på gevær, sølv på meldepost, sølv på pistol, sølv i flykending og bronze i sanitet.
Den 4. maj 1994 fik jeg hjemmeværnets fortjeneste tegn. Det var den nye major Lyngø fra Luftmeldedistrikt Kolding, der overrakte mig den. Samme dag fik vores skydeinstruktør, Niels Kr. Hansen, også overrakt Hjemmeværnets fortjeneste tegn.

Hermed refererer jeg fra JydskeVestkysten den 20. marts 1998:
Luftmeldeeskadrille melder om chefskifte
Det er en af de meget sjældne meddelelser fra den side. Eskadrillechef Bent Jochumsen takker således af efter 14 år på posten, mens Hans J. Elling har været kommandobefalingsmand i 37 år, og dermed er han landets ældste i tjenesten.
Indenfor hjemmeværnet siger loven, at eskadrillechefen skal gå af, når han bliver 60 år, hvis der en værdig afløser, så han er klar til afløsning.
Citat slut fra avisen.

Kommandobefalingsmand Hans J. Elling har sagt: ”Når eskadrillechef Bent Jochumsen holder, så holder jeg også”.

Vi har arbejdet tæt sammen i 24 år efterhånden, og vi fortsætter begge to i eskadrillen, så samværet fortsættes.

Eskadrillechefen spurgte først næstkommanderende i eskadrillen, om han kunne tænke sig at blive ny eskadrillechef, men han takkede nej. Han ville helst blive som næstkommanderende fremover. Jeg gik så helt udenfor stabene i Luftmeldeeskadrille Varde og spurgte menig Arne Hermansen, om han kunne tænke sig at blive eskadrillechef og samtidig tage alle de kurser, det medførte. Det ville han gerne, og derved blev det.
Vi skulle jo også have en ny kommandobefalingsmand, så vi spurgte Bertil Holm, som på det tidspunkt var sektionsfører ved E2 i Horne, om det var noget for ham at blive ny kommandobefalingsmand ved Luftmeldedistrikt Varde. Da det ikke var noget særlig fremmed for ham at holde styr på personelkartoteket og pengene, da han i forvejen er uddannet revisor, sagde han ja med det samme. Der var bare det, at Bertil Holm var sektionsfører ved E2 i Horne i forvejen, så der skulle en ny til i stedet for. Jeg lovede, at den post skulle jeg nok tage mig af, indtil vi fandt en ny sektionsfører i Horne. Så var det, ligesom ringen for mit vedkommende var sluttet, for den post havde jeg jo haft for mange år tilbage.
Der blev sendt indbydelser ud til de nærmeste luftmeldeeskadriller og til hjemmeværns-kompagnier, som vi arbejdede sammen med, til Luftmeldedistrikt Kolding samt til de nærmeste venner og medlemmer.
Festen blev holdt på Hjemmeværnsgården i Varde – det gamle soldaterhjem.

Der kom rigtig mange gæster, som havde både gaver og telegrammer med. Det var hyggeligt og vemodigt på samme tid efter så mange år som eskadrillechef og kommandobefalingsmand at forlade Luftmeldeeskadrille Varde, men vi bliver jo indenfor eskadrillen alligevel. Blandt gæsterne var major Lyngø fra Luftmeldedistrikt Kolding samt de to afgående og forhenværende eskadrillechefer i Luftmeldeeskadrille Varde, nemlig S. Å. Rasmussen og Helmer Jensen. Det var dejligt, at de også kunne komme.

De nye befalingsmænd og de afgående i Luftmeldeeskadrille Varde er således den 1. april 1998:
Ny eskadrillechef: Arne Hermansen, afgående Bent Jochumsen.
Ny kommandobefalingsmand: Bertil Holm, afgående Hans J. Elling.
Jeg var stadig sektionsfører i Horne og havde fået en ny kaptajn i sektionen, Helge Lassen, som boede i Gårde. Han og jeg underviste vore medlemmer, som vi skulle, og det gik særdeles godt efter vores eget syn på sagen. Helge Lassen var en særdeles god flykender, så i november 2000 blev han danmarksmester i flykending indenfor luftmeldeeskadrillen. Den samme Helge har siden vundet flere præmier sammen med flere gode flykendere i Luftmeldeeskadrille Varde.
Helge Lassen afløste mig som sektionsfører ved sektionen i Horne E2 i 2001.
Der var ved at ske en ændring indenfor luftmeldeeskadrillerne og luftmeldedistrikterne landet over. Luftmeldeeskadrille Varde og Luftmeldeeskadrille Grindsted blev lagt sammen til en eskadrille og samtidig blev Luftmeldeeskadrille Esbjerg og Blåvand – det gamle Varde Vest – lagt sammen.
Luftmeldeeskadrille Varde og Grindsted fik Arne Hermansen som eskadrillechef fremover.

Der var en del uro i medlemsrækkerne. De begyndte at snakke om, at de ville melde sig ud af luftmeldekorpset. Mit motto har altid været: Man melder sig ikke ud af luftmeldekorpset – man dør ud af korpset.

Så jeg startede en seniorklub indenfor Luftmeldeeskadrille Varde og Grindsted. Det gik lidt trægt til at begynde med. Vi havde to mødeaftener om året eller hyggeaftener, om man vil. Da vi var på det højeste, var vi cirka 50 medlemmer i alt. Men så pludselig fik jeg at vide, at det måtte vi ikke, og der var en anden, der skulle overtage min post, og siden har jeg ikke hørt noget om det.
Luftmeldekorpset i dag er ikke det, vi i sin tid meldte os til, så derfor er der mange, der står i passivgruppen efterhånden, men vi er en lille flok i den gamle Luftmeldeeskadrille Varde, som stadig kommer sammen en gang om året til den såkaldte nytårsparole. Så får vi noget godt at spise og hygger os sammen hele aftenen, ligesom vi gjorde for mange år siden, når vi havde eskadrillefest. Alt det sjove, som holdt os sammen, er taget fra os med tiden. Salamipølsen er med tiden skåret op.

 

Fødselsdag:

1938

Erindringen ønskes afleveret til:

Horne Sogns Lokalhistoriske Arkiv (Varde)