Billy Sørensen

Fra de fredlige 1990er, over til en ny tid med terror og teknisk udvikling Gør ejerskabskrav på erindring
Hvordan har dine vaner forandret sig? For eksempel måder, du får nyheder på eller køber ind?:

Da jeg var barn kom nyhederne altid enten fra tv-avisen eller papir avisen, i dag kan jeg hurtigt på computeren eller telefonen finde ud af hvad der sker i hele verden. Nyheder i gamle dage var dog lidt bedre, da man på nettet mange gange selv må være sin egen redaktør og tænkte, kan det nu os passe, da jeg var barn havde jeg en stor tiltro til hvad de sagde i tv-avisen. Der var nærmest noget religiøst højtidligt over det med nyheder, for når de kom skulle man være stille, ellers vidste man ikke hvad der skete, i dag ville man bare se, høre eller læse dem igen.

Hvordan omgås mennesker i dag i forhold til tidligere?:

Da jeg i 1990'erne skulle lege så måtte jeg enten ud og finde en legekammerat, ringe rundt på mors telefon til de andres mødre og spørge om Jonas, Thomas eller en anden kunne lege; man overholdt aftaler og ændrede dem ikke. I dag er det noget anderledes, man kan via sociale medier kommuniker med tre eller fire personer samtidigt, ændre planer og hurtigt skrive en besked på Messenger til Thomas om han giver kaffe.

Er født i 1992, kom i skole i 1999. Er født og opvokset i Kolding. Fra mine skoleår husker jeg særligt to markante begivenheder, terrorangrebet i New York 11. september og den tekniske udvikling med computere.

11 september

I 2001 husker jeg tydeligt den 11. september; jeg sad foran fjernsynet og ventede på der skulle komme tegnefilm, min storebror var der også, pludseligt blev alt forandret, ikke kun på skærmen hvor udsendelsen blev afbrudt og nyhederne begyndte at køre, men i hele verden.

Det var lidt uvirkeligt for en 9 årig, min mor fortalte at en nabo havde råbt op om tredje verdenskrig var begyndt, og generelt var man noget utryg ved det hele. Dagen efter kom jeg i skole, alle snakkede om hvad der var sket, tror ikke der rigtigt var noget undervisning den dag, alle ventede bare på hvad der skulle ske nu.

Der gik nogle dage før hverdagen lignede sig selv igen. Der kom en krig, men den var meget fjern og langt fra vores grænser, så den kunne jeg ikke helt forholde mig til så tidligt.

Teknisk udvikling 

I første eller anden klasse sagde vores klasselærer at computere var ikke noget vi skulle tænke på, ikke før vi kom i de ældre klasser som ottende eller niende; der gik ikke et år før holdningen havde ændret sig, to år efter havde vi en computer i klassen (en til 23 eller 24 elever). Tingene gik rigtig hurtigt.

Da jeg startede i folkeskolen i 1999 var det overheads som læren viste ting på, og da jeg i 2009 forlader 9. klasse efter afgangseksamen, havde alle klasserne et whitebord og læren kunne sende opgaverne rundt over mail, hvis vi hellere ville løse dem på computer. Det havde teknisk udviklet og forandret sig meget, fra at være næsten gammeldags til højteknologisk.

Tidligt blev jeg testet og der blev fundet ud af jeg var ordblind, derfor fik jeg et tilbud om en såkaldt it-rygsæk; med en bærbar computer, læsepind og scanner. I 2017 er jeg os studerende og i gang med en HF, nu har jeg derfor den tredje it-rygsæk, og udviklingen er også gået stærkt her. På computeren lægger der standart programmer, eksempelvis oplæsnings programmer der kan hjælpe med udtalen af ord, disse var tilbage i sjette eller syvende klasse ikke meget værd, udtalen var for mærkelig eller dårlig, i dag er det dog meget godt, også på flere forskellige sprog. Det var heller ikke kun mig som ordblind der havde en computer, da jeg gik ud af folkeskolen havde næsten alle min klassekammerater jævnligt deres computere med.

Det interessant og fedt at være født ind i en tid, hvor det at være ordblind, er gået fra at være en taber ting man skjuler, til et handicap man kan leve med og ikke er ked af. Man må selvfølgeligt slide ekstra hårdt i det, men der er meget mere hjælp at hente i dag, end da mine forældre gik i skole.

Tror det må have været mærkeligt for gamle mennesker eller andre, der pludseligt når elever var på vej hjem, kunne se dem med en computer i busskuret, i bussen, eller andre sjove steder. Under min skoletid kom også mobil telefoner frem, mp3-afspillere, USB-nøgler, tablets og meget andet, udviklingen gik hurtigere end de fleste kunne følge med til.

Kolding 6000 DK
Get directions

Fødselsdag:

1992

Erindringen ønskes afleveret til:

Kolding Stadsarkiv