Birgit Linda Nielsen

Birgit Linda Nielsen erindrer et par små klip fra 2. Verdenskrig. En dag i 1944 oplevede hun bombefly på vej mod Århus, og senere fik de besøg af frihedskæmpere, der havde brug for komme væk fra Aarhus. Gør ejerskabskrav på erindring

I 1944, det har været i høsttid juli/august. Mit barndomshjem ligger som et af de yderste af Statshusmandsbrugende der blev udstykket fra Roelsøgård, og det meste af jorden er god lerjord, men det nederste er sandmuld og derfor lettere. Det kaldte vi “rapshaved”.

Far var i gang med at høste med selvbinder og mor og jeg skulle så ned med eftermiddagskaffe. Sammen med far var også Vagn fra Roelseø Mark 8, de hjalp altid hinanden. For selvbinderen var fars to heste og en af Vagns. Medens vi sad på et tæppe og fik kaffe hørte far en brummen i baggrunden og så op mod Mols Bjerg, og der kom engelske fly lavt ned over markerne lige mod os. Man havde hørt at piloterne kunde finde på at skyde mod alt der bevægede sig. Derfor blev Mor og jeg beordret over i hovdiget i brændenælderne ved en busk medens far og Vagn gik til selvbinderen, far tog tømmerne og gik ind under sædet medens Vagn gik ind mellem hovederne på hestene og holdt stramt i hovedtøjet. Flyene kom lavt ned over os og fortsatte direkte til Århus, hvor de bombede havnen.

Da jeg senere talte med far og mor om episoden, undrede det mig, at de ikke huskede det, formentlig fordi det var hverdag for dem.

Den anden episode er formentlig også fra 1944. Vi havde fået besøg af en flok unge mennesker fra Århus, som “jorden brændte under”. Den enes forældre var venner med mine forældre gennem Dansk Folkeferie, og havde besøgt os flere gange. De unge mennesker boede vist på høloftet, da jeg ikke husker dem i stuehuset. De ville gerne lege med min hund Polly og mig, når de var ude, men det blev lidt voldsomt, de kastede med sten, som Polly greb i munden. Det bevirkede at hun fik skadet munden så blodet flød. Det opdagede far, og så blev der resolut sat en stopper for den leg. Jeg husker ikke, hvor længe de var hos os, og jeg har ikke kunne få det ud af mine forældre.

 

Rolsø Mark 14
Knebel 8420 DK
Get directions

Fødselsdag:

1940

Erindringen ønskes afleveret til:

Lokalhistorisk Arkiv For Grene Sogn (Billund)
Molsarkivet