Erik Henning Baalkilde

Erik Henning Baalkilde blev født i 1938 i Aarhus. Han blev uddannet elektriker og installatør og kender byen som sin egen bukselomme, da han som elektriker kørte service i Aarhus, men også i hele Jylland, gennem flere årtier. Et par år på langfart med A. P. Møllers tankbåde blev det også til efter militærtiden. Erik gik på efterløn, da han var 60, men er blandt andet aktiv på Egå Marina som skipper og vicevært. Også Vejlbys lokalhistorie er han med til at bevare. Gør ejerskabskrav på erindring

Interviewet på Egå Marina af Lise Behrendt, Aarhus Stadsarkiv, den 4. april 2017

 

ERIK BAALKILDE, HVOR BLEV DU FØDT?

I Aarhus. Jeg tror det var Lyøgade. Ja, det har det været.

OG HVORNÅR VAR DET?

Det var den 4. april 1938. Nej, den 21. april.

HVAD LAVEDE DINE FORÆLDRE?

Min far var taxavognmand.

DIN MOR?

Hun var uddannet køkkenmedhjælper ude på Marselisborg Hospital, dengang min far og hun mødte hinanden. Og ellers har hun ikke lavet noget. Hun var hjemmegående.

HVOR MANGE SØSKENDE VAR I?

To. Jeg har en bror også, som er født i 1946.

HVORDAN VIL DU BESKRIVE DIT BARNDOMSHJEM?

Ganske almindeligt.

HAVDE DU NOGEN ROLLER, ELLER HAVDE DU NOGEN PLIGTER HJEMME?

Pligter?? Nej, ikke før vi flyttede i 1946. Mine forældre byggede hus i Risskov. Pligter og pligter. Ja, man skulle jo nok slå græs, eller lave noget forskelligt der. Ellers ikke noget.

HVOR GIK DU I SKOLE?

I 1942 flyttede vi til Silkeborgvej, og i 1943 flyttede vi op på Viborgvej 103 B. Der boede vi under krigen, og der startede jeg i skole, i Hasle Skole. Det vil sige der var ingen skole, for den havde tyskerne jo taget. Så vi gik i skole i præstegården, og vores gymnastiksal var stalden. Da krigen sluttede, blev skolen selvfølgelig rømmet og afluset, og så har jeg vel gået der i et års tid, inden vi flyttede til Risskov i ’46. Så blev det Risskov Skole.

HVOR LÆNGE GIK DU PÅ RISSKOV SKOLE?

Til 8. klasse.

DIN FRITID?

Spejder. Jeg blev ulveunge der i en ’46–’47, og jeg har været spejder indtil en ’68–’69.

DINE FERIER?

Under krigen, kan jeg huske, var jeg på cykelture med mine forældre. Som sagt, var min far taxavognmand. Han havde generator på bilen, og det var sådan set kun taxaer, der kunne køre. Man måtte jo ikke bruge taxaerne privat. Så det var cykelture.

HVOR GIK TURENE HEN?

Ud på vandrerhjem.

RUNDT OM AARHUS ELLER LANGT VÆK?

Ja, rundt om Aarhus men også langt væk. Helt over på Vestkysten. Det var flerdages ture, og vi boede og overnattede på vandrerhjem.

EFTER DIN SKOLEGANG? HVAD LAVEDE DU DER?

Lige da jeg kom ud af skolen, fik jeg en budplads inde i Aarhus ved Buchtrups Klichéfabrik. Der var jeg i godt et halvt års tid, og så fik jeg et bedre bud nede på Harlang & Toksvigs Reklamebureau. I 1955 kom jeg i lære hos en elektriker i Risskov og blev udlært i 1959. Jo, jeg var i lære i fire år. Og jeg gik ude på ”Den hvide”, som vi kaldte den, Teknisk Skole på Dalgas Avenue, hvor jeg læste til installatør. I november 1959 kom jeg ind til militæret på Langelandsgades Kaserne. I februar 1961 var jeg færdig der, og så ellers ud at arbejde som elektriker. Jeg tog ud at sejle i 1962 med A.P. Møller. På tankbåde.

DET VAR LANGFART?

Det var jorden rundt, ja.

HVOR MANGE ÅR GJORDE DU DET?

Det gjorde jeg i to år.

OG SÅ KOM DU I LAND IGEN?

Ja, for jeg havde jo truffet Jytte, min kone, før. Vi skrev sammen. Da jeg kom hjem, var hun der stadigvæk, og vi holdt ved, og så gik vi hen og blev gift i 1965.

OG SÅ FIK DU ARBEJDE?

Ja, jeg har arbejdet hele tiden. Jeg har aldrig været arbejdsløs. Jeg har altid været, hvor der var ”den bedste røg op af skorstenen”.

HVAD MENER DU MED DET?

Tja, altså, er der en mester, der giver lidt mere end ham man er ved, så flytter man jo derover!

SÅ DET VAR HOS FORSKELLIGE …?

Ja, jeg kom ind til Salling, og der var jeg i stormagasinet i fire år. Og så kom jeg til EIFA, el-installation, det kooperative firma, og der var jeg i 32-33 år.

DET VAR MANGE ÅR. SÅ DE HAR GIVET EN GOD LØN?

Ja, det var et godt firma at være i. Ordnede forhold og det hele.

ER DU KOMMET RUNDT I AARHUS I DET FIRMA?

Ja, jeg kørte service. Ude på alle mulige steder. Boligforeninger havde vi mange af. Sol Is. Mejeriet Enigheden. Og så fik jeg en lille niche, hvor jeg kørte keramikovnsservice på keramikovnene Skandia Ovne. Da kørte jeg hele Jylland rundt og Nordtyskland og lavede service på keramikovne.

SÅ DU KOM GODT OMKRING, OG HAR BRUGT MANGE TALENTER. DU HAR IKKE HAFT DIT EGET FIRMA?

Nej.

DA DU VAR BARN, KENDTE DU BØRN FRA ANDRE LANDE? KAN DU HUSKE DET?

Næh, det gjorde jeg faktisk ikke.

HVORNÅR ER FØRSTE GANG, DU HOLDER FERIE UDENFOR DANMARK?

Det var i 1959. Med spejderne, 1. Risskov Trop. Vi lavede en tur til Østrig. I bus, derned.
Da havde vi hyret et busfirma inde i byen. Hvad pokker var det det hed? Jeg kan ikke huske det. Chaufføren gik ind på, at han godt ville leve som spejderne. Han skulle ikke have noget hotel at sove på men sov bare i bussen. Min far havde det store kørekort, og kom med som reservechauffør. Da forældrene hørte, at vi skulle af sted, ville de godt have en, der var lidt mere voksen med også, end os der var tropsfører, og jeg var tropsassistent. Så der kom min far med, og fik en kæmpeoplevelse ud af det.

HVOR VAR I I ØSTRIG?

Ned igennem Tyskland, og så Østrig. Det første stop var i Salzburg. Og så ellers rundt i Østrig, og hjem igen.

HVORDAN BOEDE I UNDERVEJS?

Det var i telt, også på vejen derned. Vi kørte ind nogen steder og spurgte en bondemand, om der var en eng eller et sted, hvor vi måtte have lov til at slå teltene op. Da vi var i Salzburg, boede vi oppe på borgen. Hohensalzburg. Vi havde fået lov til at slå teltene op, og boede der i tre dage. Det var en kæmpeoplevelse at kunne være deroppe, og kunne se ned på byen.

HVORNÅR VAR DET, DU STOPPEDE MED SPEJDER?

Det var nok dengang jeg tog ud at sejle. Nej, før militærtiden i 1959. Men jeg mødte jo min kone inden for spejderne, og det var allerede … ja, hvornår pokker var det? Ja, det var mens jeg var soldat. Min kusine var også spejder. Vi skulle ud at hjælpe til et natløb, og der mødte jeg min kone, og så har vi holdt ved siden.

HAR I STADIGVÆK KONTAKT TIL SPEJDERNE?

Jytte har.

ER DU OGSÅ RYKKET UD OG HAR HJULPET MED STÆVNER?

Uha, ja. Mange gange. De sidste mange år har vi været med på de store lejre. Så har jeg været med som teknisk og lavet strøm og sådan noget der. Sådan er det jo blevet, nu kan man jo ikke undvære strøm på lejren.

OG DET HAR VÆRET FRIVILLIGT?

Ja, det er rent frivilligt.

HAR DU OGSÅ GJORT DET VED ANDRE STÆVNER?

Indenfor spejderne?

JA, ELLER NOGET HELT ANDET?

Dengang vi gik på pension og flyttede til Egå fra Risskov, kom jeg ned i sejlklubben [Egå Sejlklub] sammen med en af de gamle, Gesse, som vi kaldte ham. Ham sejlede jeg med på dommerbåden. Han døde desværre i år 2000. Da overtog jeg hans job, og har haft KÆMPEoplevelser med at sejle med dommerbåden, og med at være skipper på dommerbåden. Jeg har været med i Kapsejladsudvalget. Og haft med grej, materiel og alt sådan noget der.

SÅ DU HAR BRUGT DIN UDDANNELSE, EFTER DU BLEV PENSIONERET. HVORNÅR BLEV DU DET?

Det har været i – det var da jeg blev 60, hvor jeg gik på efterløn. Jeg havde lidt derefter også med keramikovnsservice, så jeg kørte i firmaet et års tid eller to efter. Men ellers har jeg helliget mig Egå Sejlklub.

HVOR DU OGSÅ SER EFTER TING OG BÅDE OM VINTEREN. KLUBHUSET, VÆRKSTEDER?

Ja, som vicevært i klubhuset. Det hele. Og i mange år også henne i jolleafdelingen, hvor jeg har sejlet for dem som skipper på dommerbåden.

DER HAR VÆRET TIL MANGE STÆVNER?

Rigtig mange! Det har været lige fra klubmesterskaber, Aarhus mesterskaber, Danmarks mesterskaber, Europa mesterskaber og Nordiske mesterskaber og vi har også haft VM. Vi har været hele turen igennem.

SÅ DER HAR DU BRUGT RIGTIG MEGET AF DIN TID! – DA DU VAR BARN, HAVDE DU EN DRØM, DRØMTE DU OM NOGET HELT ANDET? KAN DU HUSKE DET?

Næh, faktisk ikke. Jo, dengang vi var med skolen i København og i Tivoli og skulle i rutschebanen, tænkte jeg: ”Øøøj, jeg vil sgu være rutchebanechauffør”! Det blev jeg nu aldrig!

MEN DU BLEV ’BÅDCHAUFFØR’, KAN MAN IKKE SIGE DET? PÅ DOMMERBÅDEN, ”METTE”, DET KAN VEL NÆSTEN KALDES EN RUTSCHEBANE ENGANG I MELLEM? [METTE, EN LM29, KALDES OGSÅ ”RULLEMARIE” FORDI HUN SELV I LET SØ ER RET LIVLIG]

Det kan hænde ja!

HVAD BETYDER I ÅR FOR DIG? VI HAR 2017 – AARHUS ER KULTURHOVEDSTAD. HAR I OPLEVET NOGET AF DET?

Ikke spor! Dengang den blev åbnet, sad vi nede på Gran Canaria.

MEN ER DER NOGET AF DET, DER SKER I LØBET AF ÅRET, SOM I HAR PLUKKET UD?

Ikke indtil nu, men det kan være det kommer.

FOR DIG, DER ER FØDT OG OPVOKSET I AARHUS – HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AARHUSIANER?

Hvad det vil sige? Jamen, man kan jo huske det hele – jeg kan huske meget fra krigen af og hele vejen op af. Hele udviklingen i Aarhus. Jeg kørte som sagt service som elektriker i Aarhus og kom rundt til både det ene og det andet. I min læretid var jeg jo i lære i Risskov hos en installatør Rasmussen, og der kom jeg jo på alle de gamle gårde og i langt de fleste af husene oppe i Vejlby. Så der kender man jo en masse til det. Nu er jeg i en undergruppe af Vejlby lokalhistorisk, hvor vi prøver at få det gamle Vejlby op at stå på computere og sådan noget.

SÅ DU ER HISTORISK INTERESSERET?

Ja, det er man blevet.

FØLER DU DIG OGSÅ SOM EUROPÆER?

Ja da.

HVORDAN? DU ORIENTERER DIG MOD EUROPA?

Hm, det kommer an på.

MEN DU ER EUROPÆER?

Ja da.

OG DU ER AARHUSIANER. OG DANSKER. MEN … ER DER SEJLADSER I FORBINDELSE MED 2017?

Sejladser! Ja, der kommer et kæmpestævne ude i Egå med alle de olympiske klasser i juli-august i en uge der. Det er noget med en 5-600 sejlere fra hele verden. Så da er Egå Marina totalt lukket for søsætning af både udefra, for der er simpelthen ikke plads til andet. Sejladserne i år er en slags tune-up, så sejlerne kan lære Bugten at kende før det store VM for OL-klasserne, som afholdes næste år også her i Egå Sejlklub.

OG DA ER DU OGSÅ AT FINDE PÅ DOMMERBÅDEN?

Ja, eller noget andet. I hvert fald aktiv på land eller på vand. Eller begge dele.

JAMEN TAK FOR DET.
Byvej
Beder 8330 DK
Get directions

Erindringen ønskes afleveret til:

Aarhus Stadsarkiv