Ernst Flemming Thorsen

Mine erindringer fra Høed vil i hovedtræk være fra årene 1957 – 1961, hvor jeg boede Høedvej 36 (Gadekærshuset), 4450 Jyderup og hvor jeg har haft mine barneår og starten på ungdomsårene. Erindringer indgår også i et mindre projekt, jeg har kørende, med at beskrive noget lokalhistorie for den lille landsby Høed, nogle kilometer øst for Jyderup. Gør ejerskabskrav på erindring

Flemming Thorsen (Andersen):

 

Mine erindringer fra Høed vil i hovedtræk være fra årene 1957 – 1961, hvor jeg boede Høedvej 36 (gadekærshuset), 4450 Jyderup og hvor jeg har haft mine barneår og starten på ungdomsårene. Jeg hedder Ernst Flemming Thorsen og er født den 9. juli 1945. I min tid i Høed gik jeg dog under navnet Flemming Andersen.

Før 1957

Inden 1957 har jeg dog haft lidt forbindelse med Høed, idet jeg flyttede til Høed i 1947/48 sammen med min biologiske far, Hjalmar, min mor, Elly, og min storesøster Lillian. Vi kom fra Arnager på Bornholm, hvor jeg blev født den 9.7.1945. Hvorfor vi flyttede til Høed, ved jeg ikke, men Hjalmar fik ansættelse hos Knud Hansen på Storbjerggård. Her boede vi så i Knuds hus – Høedvej 50. Efter nogle måneder flyttede Hjalmar og Lillian tilbage til Bornholm og mine forældre blev senere skilt. Min mor jeg boede bl.a. nogen tid på Høedgården, hvor min mor fik lidt arbejde. Vi boede også lidt ned ved Evald, Høedvej 45. Det er muligt at min mor og far (Erling) havde lært hinanden at kende der. Efterfølgende flyttede vi ind oven på Café Trekanten i Gl. Jyderup. Her boede vi indtil mor og far flyttede sammen på Holbækvej 151 i Gl. Jyderup omkring 1949. Vi boede her, da de blev gift i 1950. Her boede vi til omkring 1951/52 hvorefter vi flyttede over på den anden side af vejen i nr. 134, hvor vi boede på 1.sal.

Hus og jord

Min far og mor købte i november 1956 ”Gadekærshuset” i Høed (Høedvej 36) for 7.400 kr., hvilket var mange penge dengang. Huset havde tidligere været købmandshandel, men var i 1935 købt af Anders og Marie Hansen, Enghavegården til brug som aftægtsbolig. Frem til omkring 1939 blev huset lejet ud, indtil de selv flyttede ind. Ved deres død solgte arvingerne (bl.a. Svend Hansen, Shelltanken i Gl. Jyderup og Poul Hansen, der boede lige over for) huset til os og vi flyttede ind i slutningen af 1956 eller i starten af 1957.

Huset var noget nedslidt og trængte til en masse forbedringer. Vi havde ”das” i udhuset, i et lille rum i gavlen ud mod haven. Det var noget koldt om vinteren og inden vi fik lagt lidt lys derud, foregik det med lommelygte om aftenen. Indholdet af spanden gravede min far ned ude i haven under diverse bærbuske. Benny mener, at vi fik indlagt WC lige før Hannes konfirmation, dvs. omkring 1966. I starten havde vi spisekammer op til køkkenet, men det blev så ændret, så døren til køkkenet blev muret op og der blev lavet dør ud til baggangen. Herefter fik vi så indlagt træk og slip, samt håndvask og en lille vandvarmer. Det var en forbedring, der kunne mærkes.

I starten havde vi også bagindgang fra gården direkte ind i køkkenet. Det var noget upraktisk, bortset fra at vi også havde pumpen i gården, så det var nemt at komme ud og hente vand. På et tidspunkt fik vi boret en brønd for enden af gavlen og udhusgavlen og her blev pumpen så placeret, som det ses på ovenstående billede. Den gamle køkkenindgang blev så erstattet med et vindue og vi fik mere køkkenbordsplads. Vi har aldrig haft vaskerum i huset, så al vask foregik hos Thorvask i Holbæk, som kørte rundt og samlede ind.

Min far dyrkede de ca. 1 tdr. land jord, som hørte til bedstefars hus, Høedvej 39. Det lå lige overfor vores hus. I et år dyrkede han bønner til Beauvais i Svinninge. Sådan ca. 1 tdr. land bønner giver ret meget, skal jeg hilse og sige. Vi plukkede bønner hele sommeren og måtte også havde hjælp fra Knud og Else samt nogle af deres børn oppe fra den gamle skole. De store bønner vejede mest men gav mindst. De små og fine bønner gav mest, men det kneb med at plukke dem inden de blev for store, for de voksede ret stærkt.

Far havde en hest (måske var det bedstefars) som stod i stald hos bedstefar. Den blev syg og skulle derfor slagtes. Det blev den hos slagter Gjelstrup i Jyderup og efterfølgende sagde mor de næste mange uger, at vi ikke skulle have hestefars, da det kunne være vores egen hest, vi skulle spiste.

 

Familien

Vores familie bestod udover mig dengang af min far og mor Erling og Elly Andersen, gift på Københavns Rådhus 27. maj 1950. Mine søskende Hanne og Benny Andersen. Senere kom også Ole og Helle til.

Far: Min far blev født i Gudmandstrup ved Svinninge den 22. januar 1918 og døbt Erling Andersen i Svinninge kirke den 24. februar samme år. Han blev konfirmeret i 1932 i Jyderup kirke. Han har gået både i Høed Forskole og i Jyderup Kommuneskole.

Min far var ufaglært mejeriarbejder på Englevåd mejeri. Her mødte han tidlig morgen (mellem 5 og 6) og havde så fri omkring kl. 13. Efter frokost gav han så en hånd med hos mange af de omkringliggende gårde samtidig med at vi havde lidt dyr hos min bedstefar, Hans Andersen, Høedvej 39 – lige over for købmanden. Her var også ca. 1 tdr. land jord at dyrke.

Mor: Min mor blev født i Holbæk den 1. juli 1923 og døbt Gerda Elly Rasmussen den 9. september 1923 i Holbæk, hvorfra hun også blev konfirmeret i 1937.

Min mor var hjemmegående men havde herudover en del arbejde med syning, idet hun syede tøj for andre eller foretog reparationer.

Hanne: Min ældste lillesøster blev født den 16. juni 1952 på sygehuset i Holbæk, men hvor vi boede Holbækvej 136 i Gl. Jyderup. Hun blev døbt Hanne Andersen den 31.august 1952 i Jyderup kirke, hvorfra hun også blev konfirmeret 2. oktober 1966.

Benny: Min ældste lillebror blev født den 25. april 1956 også på sygehuset i Holbæk, men også hvor vi boede i Gl. Jyderup. Han blev døbt Benny Andersen den 1. juli 1956 i Jyderup kirke og konfirmeret den 5. april 1970 i Holmstrup kirke.

Ole: Min yngste lillebror blev født den 1. december 1958 her på Høedvej 36 (som den eneste af mine søskende, der er hjemmefødt). Han blev døbt Ole Andersen i Jyderup kirke den 29. marts 1959. Han blev konfirmeret den 29. april 1973 i Holmstrup kirke.

Helle: Min yngste lillesøster blev født den 9. december 1960 på sygehuset i Holbæk. Hun blev døbt Helle Andersen den 2. april 1961 i Holmstrup kirke, hvorfra hun også blev konfirmeret den 21. april 1974. Hendes barnedåb har jeg billeder af og kan se at hendes faddere var Onkel Mogens, moster Erna (bærekone), moster Ruth og jeg selv.

Lillian: Hende havde vi ikke haft kontakt til siden hun rejste tilbage til Bornholm omkring 1949. I 1960 fik vi så kontakt igen og hun og hendes søn Flemming var hos os i julen 1960. Efterfølgende skrev vi sammen ligesom jeg også begyndte at skrive til Hjalmar. Det kunne jeg gøre fra postkontoret i Ruds Vedby, hvor jeg var blevet placeret som første års postelev. Posthuset havde frokostlukket fra 12-14 eller 15, og da jeg ikke kunne nå at køre hjem til Høed fik jeg bl.a. tiden til at gå med at skrive breve.

Skolen

Da vi flyttede til Høed gik jeg på Jyderup Realskole i 1. mellem og havde Agnes Thastum Sørensen som klasselærer. Hende havde jeg som klasselærer også i 2. og 3. mellem. I august 1959, hvor jeg startede i 4. mellem havde jeg lærer P. Larsen som klasselærer og i august 1960 fik jeg Ths. Vang Petersen som klasselærer i realklassen. Jeg tog mellemskoleeksamen i juni 1960 og realeksamen i juni 1961.

Når jeg ser forskellige indlæg på FB og andre steder var der tilsyneladende forskellige skolearrangementer bl.a. skolekomedier, men jeg husker slet ingen af dem.

Selvom mange i realskolen boede uden for Jyderup, var det sjældent, at der var aflysninger af skolegangen om vinteren. Jeg var selv kun ude for en eller 2 gange, hvor vi fra Høed ikke kunne komme frem. Det skete et par gange flere, at vi var mødt i skole og så blev dagen aflyst, fordi der ikke var mødt så mange frem.

Efter mellemskoleeksamen skulle hele klassen på ferietur til Norge. Jeg kom bar ikke med, da vi ikke havde råd til det. Jeg husker, at da mine klassekammerater tog bussen en tidlig morgen, gik jeg og hakkede roer hos Knud ”Bonde”.

Ved afslutningen på realskolen var vi som altid samler i Hotellets store sal. Her fik jeg flidspræmie – en bankbog på 25 kr. Jeg var cyklet ind til hotellet sammen med Per fra Høedgården og han havde sagt, at det kunne da kun blive mig, der fik sådan en. Nu var hans far jo formand for skolen, så han havde nok set over skulderne på ham derhjemme, siden han kunne forudse det. Det var i øvrigt her jeg første gang blev kaldt ved mit fødselsnavn Ernst Flemming Thorsen i stedet for Flemming Andersen. Da jeg ikke var vant til at blive kaldt det, reagerede jeg først tredje gang navnet blev sagt.

Gadekær

Da vi flyttede til Høed var der ikke hegn omkring gadekærret, så vi kunne gå direkte derud fra haven. Det var specielt godt om vinteren, når vi skulle ud på isen. Der blev spillet meget ishockey derude. Jeg kunne dog ikke deltage, for jeg har aldring haft nogle skøjter, der kunne bruges. Jeg havde et par gamle skøjter, der blev skruet fast på gummistøvlerne og bundet fast med sejlgarn – jeg havde ikke skistøvler. Mi job var derfor som regel at stå som fast målmand. Gadekærret blev dog også brugt flittigt om sommeren. Her lavede vi små tømmerflåder eller flød rundt i oppustede bilslanger. Det har mere end én gang givet våde bukser m.v., men så var det jo rart, at vi boede tæt på.

Efter vi havde boer der et par år, blev gadekærret så udbedret, bla. blev det tømt for vand og renset op, ligesom kanten rundt om blev muret op, og der blev sat hegn. Her havde vi meget travlt med at fange fiskene og sætte dem ud i mergelgravene rundt omkring. De var jo nemme at fange, da der til sidst kun var vand i den store brønd og her var alle fiskene. Det var straks værre, da vi skulle genfange fiskene i mergelgravene, for har var der jo masser af vand de kunne svømme rundt i, men lidt fik vi dog flyttet tilbage.

Der var også svaner i gadekærret og dem passede min far, samtidig med at han satte en del vildænder ud. Vi havde jo tit ællinger, hvoraf mange blev taget at mågerne, rotterne eller gik til, hvis der blev for store bølger i blæsevejr. Men mange overlevede dog og far skulle så huske, at få dem stækket, så de ikke fløj, når de var store nok.

Fritid

4H: I foråret 1960 ”lånte” jeg et lille stykke jord ved min bedstefars ejendom (Høedvej 39). Her fik jeg anlagt en lille have og meldte mig ind i 4H. Man skulle selv passe haven. I sommerens løb havde vi så en dag, hvor alle, der var med, samledes. Så tog (cyklede) vi rundt til alle for at se på haverne og til sidst samledes vi hos Salomon Jørgensen til leg, saftevand, kage m.v.


Avisrute: 
I slutningen af 1950’erne, måske 1958 begyndte jeg at køre med aviser. Det var Holbæk Amts Venstreblad. Jeg tror nok, at jeg var den første der kørte med dem og tidligere var de kommet med posten, dagen efter udgivelsen. Jeg havde omkring 13 abonnenter at køre til, lige fra Aggersvoldvej over Degnehuse, Høedvej og til Husrækken (Enghaven). Jeg mener, at jeg fik omkring 42 kr. om måneden.

I starten hentede jeg aviserne ved postkontoret i Jyderup. Her kom de med eftermiddagstoget fra Holbæk og blev afleveret til postpersonalet.

Samtidig gik Ebbe (Høedvej 43) med Holbæk Amtstidende og Otto (Enghaven 5) med Kalundborg Folkeblad. Ebbes og mine aviser kom samtidig, men Ottos kom lidt senere, for de kom med Kalundborgtoget. Når vi så havde muligheder for det, byttede vi aviser, så turene ikke blev så lange, bl.a. slap jeg nogen gange for Husrækken, for der skulle Otto ud alligevel og han slap for Bækgårdsvejen.

Senere blev det til, at aviserne kom med rutebilen, der kom igennem Høed fra Holbæk. Så blev stakken med aviser bare smidt ud, når bussen kørte forbi. Jeg fik også senere jobbet med at opkræve de kvartalsvise regninger og det gav også en lille sjat penge mere.


Badning: 
Da vi ikke havde badeværelse i huset foregik bad jo altid i køkkenvasken, så der var ikke noget, der dengang hed et dagligt bad. Badning foregik på skolen efter gymnastik og så var der badeanstalt på kommuneskolen én gang om ugen.

Om sommeren cyklede vi til stranden flere gange om ugen. Det var godt nok en cykeltur på 17 km ud og 17 km hjem, men det tog vi som en leg. Det var for det meste til Haunsø strand, hvor vi tit lå lige ved pavillonen. Det skete også at vi havde et lille telt med, vi slog op. Jeg selv kunne ikke svømme, men bl.a. Per og Mogens fra Høedgården havde lært det. Vi tog også sommetider ind til havnen, hvor de 2 sprang ud fra molerne.

Vi cyklede også til tider til Vester Lyng, der var det samme antal km., men her var der ikke muligheder for at købe is eller andet.

Senere, da der var nogen af os der fik knallert, kunne vi slet ikke forstå, at vi nogensinde havde gidet at cykler derud.


Biograf: 
I foråret 1960 blev jeg ansat til at stå i kiosken i Jyderup Kino. Det var efter en annonce i Jyderup Posten, hvorefter jeg var til samtale med Freese, som ejede biografen. Jeg blev ansat til den formidable sum af 2,00 (to) kr. pr. forestilling. Nogle enkelte gange, bl.a. pinsen 1961 var der hele 3 forestillinger – kl. 4, 7 og 9, så den gav godt i kassen. Jeg skulle sælge slik, is m.v. fra ½ time før forestillingen begyndte samt i pausen. Herefter skulle kassen gøres op og afleveres til Jensen, som var kontrollør. Inden pausen kunne jeg se filmen, men jeg fik aldrig set sidste halvdels begyndelse. Freese var meget pertentlig, så kassen skulle stemme på øre – selv pinocchiokugler til 1 øre blev talt op hver gang. På et tidspunkt skulle der også sælges sodavand. Hertil havde Freese skaffet en pose sugerør. De var godt nok gratis, men kun et rør pr. sodavand. Engang var et sugerør faldet på gulvet og trillet ind under isskabet, så jeg ikke kunne få det ud. Så blev der talt med alvorlig tone.

Jeg vil tro, at filmene omkring påsken 1960 var de første, jeg stod i kiosk til. Når der kom nye film skulle Jensen udskifte billeder og plakater i udhængsskabene. Der fik jeg tit plakaten med hjem, og det var jo rigtig en fjer i hatten og have sådan nogen hængende på væggene på sit værelse.


Dans: 
Efter flytningen til Høed fortsatte jeg med at gå til dans hos Frk. Brinck på Hotel Skarridsø. I 1958 flyttede min farbror Charles med familie til Højby Sjælland og så ville jeg ikke gå til dans mere. Jeg ville ikke have ny dansepartner i stedet for Lene.

Annoncen er dog fra starten på min dans hos Frk. Brinch, da jeg boede i Gl. Jyderup.


Ferier: 
Jeg var et par somre på sommerferie hos min mormor i Valby. Så cyklede jeg ned til Jyderup Station og fik cyklen i stald i rejseladen og tog toget til Valby. Et år var det sammen med mine dengang 2 fætre Bent og Per fra Frederiksværk. Her blev der brugt megen tid på legepladsen for sådan én havde vi jo ikke hjemme. Det var specielt på gyngen og i karrusellen, jeg brugte min tid.   

Jeg var i 1961 på nogle dages sommerferie hos moster Ruth og Henry i København, hvor de boede på i Nikolajgade ret tæt på Strøget. Jeg mener, at jeg var på cykel derind og cyklede bl.a. til fodbold i parken ligesom jeg også var på kanalrundfart.

I juni 1961 tog jeg realeksamen i juni måned.  I juli måned var jeg på cykelferie med Jørgen P. og Ole Arildsen. Vi havde telt med og boede på campingpladser ved Fakse Ladeplads, Vordingborg og ved Møns Klint. Den dag, da vi cyklede hjem, havde jeg ret travlt, så jeg cyklede i forvejen. Jeg havde tid hos lægen til helbredsundersøgelse i forbindelse med min ansættelse i Post- og telegrafvæsenet fra den 16. august.


Fodbold: 
Den største fritidsbeskæftigelse vi havde i Høed, der sidst i 1950’erne var fodbold. Nogle få gik til fodbold i Jyderup, det var vist mest drengene fra den gamle skole, Arly, Terkel, Gert og Willy. Vi spillede meget bold i gården til den gamle skole, på anlægget og på en græsmark, som Knud havde ud til vejen ud for vores hus. Det gik hedt til næsten hver aften et par år.

Til at spille var vi var ca. 10-11 i forskellige aldre og et år fandt vi på at vi skulle spille træningskamp med nogle andre. Vi kunne næsten lige danne et hold. Første gang spillede vi i Jyderup, dengang der var boldbaner oppe bag ved den gamle skole ved Bryggervænget. Det var Jyderup lilleput, vi spillede imod og vandt vistnok 2-1. De ville så nedlægge protest, fordi vi var nogle, der var for gamle.

Vi var et kønt hold og se på. Kun ca. halvdelen af os havde fodboldstøvler. Jeg havde godt nok et par fodboldstøvler, men der manglede et del knopper på dem. Jørgen P. spillede i skistøvler og nogen i gummisko.

Efter denne succes fik vi arrangeret kamp med Bjergby, det var nok et drengehold. Det gik i midlertidig ikke så godt, jeg tror vi tabte med et tocifret resultat. Så havde de håneretten over os og det blev hurtigt til, at nu var vi røget fra Høed-rækken ned i halm-rækken. Senere kampe blev det ikke bedre og jeg ved ikke hvor mange rækker vi røg ned – avne, korn, møg.

En ting var dog succes, for flere af vores spillere blev senere gode spiller (også førsteholds) i de omkringliggende klubber, Jyderup, Bjergby, Føllenslev, Svinninge og måske flere.


Frimærker: 
Som så mange andre drenge begyndte jeg også på et tidspunkt at samle på frimærker. Det var jo ikke mange af den slags man kunne få, da det ikke var den store post, vi fik. Der var jo så i Medova-teen små kuverter med udenlandske frimærker. Oppe på den gamle skole boede, der på 1.sal en tømrer, som samlede meget på frimærker, jeg husker at det specielt var Østtyskland han samlede på, men også meget andet. Han tog os så under vores vinger og hjalp os og gav os nok en del. Jeg husker ikke helt, hvor mange vi var, men jeg tror det udover mig bla. Var Gert og Jørgen P.


Juletræsfest: 
Min forældre var jo medlem af Husmandsforeningen og de holdt jo hvert år juletræsfest på Trekanten i dagene mellem jul og nytår. Det har vi altid været med til også, da vi boede på Holbækvej. Det var så med dans om juletræet, leg om juletræet, godteposer og nok også kakao og boller. Bagefter var der dans, mens mændene gik ind i krostuen og spillede kort og fik et par øl.


Pennevenner: 
Også igennem Husmandsforeningen begyndte jeg at skrive sammen med nogle pennevenner. Foreningen udgav et blad, og heri blev der sommetider søgt om pennevenner. Jeg har dog ingen erindring om hvem, hvor og hvor mange, jeg begyndte at skrive til, men jeg husker at det var mere end én.


Radio / TV: 
Hjemme havde vi selvfølgelig radio i al den tid, jeg kan huske, men TV fik vi først omkring slutningen af 1960. Jeg mener, vi fik det omkring det tidspunkt, hvor Helle blev født, dvs. 9.12.1960. Inden da gik vi hen til Ruth og Egon (Høedvej 50) i det gamle stråtækte hus overfor jernpladsen. Her så jeg bl.a. Cirkus Buster.

Jeg husker, at da Danmark skulle møde Ungarn i OL-finalen i 1960 i Rom, skulle jeg være barnepige til mine søskende, fordi far og mor skulle hen hos Ruth og Egon og se kampen i TV. Jeg måtte så bare nøjes med, at sidde med hovedet inde i radioen.

Personligt købte jeg selv en transistorradio (Beolit) omkring 1961/62 og jeg mener, at den også blev købt hos Frits Egon i Mørkøv.


Skak: 
En vinter, da vi unge mennesker ikke havde så meget at lave, fandt købmand Buchardt på, at vi skulle spille skak. Det var der kun et par stykker, der havde prøvet før. Vi samledes så hos købmanden, formentlig en gang om ugen om aftenen. Så fik vi lært det og spillede nok en lille turnering. Så havde købmandsfruen Ella sørget for kaffe, the, sodavand og ostemadder. Efter den første vinter syntes købmanden, at nu skulle vi selv stå for det og evt. mødes hos hinanden, men så gled det hurtigt ud.


Skydning: 
I 1959/60 begyndte jeg at gå til skydning i Jyderup. Det var bl.a. sammen med Mogens ”Høedgård” og Jørgen P. Om vinteren skød vi på 15 meter bane i gymnastiksalen på Jyderup Kommuneskole. Om sommeren skete det på skydebanerne i Akselholm, hvor der var en 50-meter bane. Foreningen havde rifler til udlåns, men omkring 1960/61 købte jeg min egen riffel. I min klasse var min største konkurrent en der hed Lis fra Akselholm. Det var ikke mange præmier, jeg vandt, men jeg var da med til nogle konkurrencer, bl.a. på vores egne baner, men også i f.eks. Vig forsamlingshus.

 

Handel og Butik

Post: Vores landpostbud hed Kjeld Aage Frede Hansen (f. 09.07.1923) og boede i Jyderup. Hans kone var Henny Gurli Jacobsen (f. 24.01.1925 / 22.12.1987)). De havde 2 drenge Frede og Ove, hvor jeg i ungdomsårene mødte Ove nogle gange (f. 19.04.1945). De var vist nok i familie med Ruth eller Egon.

Købmand: I min tid i Høed var det mest hos købmand Buchard, vi handlede. Handlede vi større ind var det hos købmand Olesen i Gl. Jyderup. Hos købmand Sigvald Jensen, Gl. Jyderup, afleverede vi tipskuponer, min far tippede nogle rækker næsten hver uge.

Slagter: Den slagter vi brugte mest, var slagter Ertmann i Gl. Jyderup. Men vi handlede også noget hos Viggo Jensen i stationsbyen og enkelte gange vist også hos Gjelstrup.

Fisk: Her kom der fiskemand på cykel en gang om ugen eller hver 14-dag.

Bager: Vores brød for det meste købt hos ”brød-Aage”, som kom med brød fra Hygæa Brødfabrik. Han havde også noget slik med, så vi børn var næsten altid hjemme, når han kom forbi. Jeg husker ikke om det var en eller to gange om ugen. Havde vi et ur, der skulle repareres, så var han også hobbyurmager. Det bedste sigtebrød fik man dengang hos Skamstrupbageren, som også kørte rundt med brødbil.

Frisør/Barber: Vores klipning foregik altid hos barber Aage Gøbel Poulsen, Holbækvej 135 i Gl. Jyderup.

 

Konfirmation

Jeg gik til præst i sommeren 1959 og skulle oprindeligt have været konfirmeret i efteråret 1959. Det blev jeg ikke og jeg kender ikke helt grunden, men det var noget med, at min kusine Lene skulle konfirmeres samtidig. Om det så havde noget med festerne at gøre er usikkert, men i hvert fald var vi med til hendes i Højby Sjælland og de var ikke med til min.

Jeg blev konfirmeret den 20. marts 1960 i Jyderup kirke af pastor Hjørlund. Inden da deltog jeg i en eller to af de sidste forberedelser hos præsten. Til selve konfirmationen fik jeg en salmebog af mine forældre med indgraveret navn og konfirmationsdato. Min mor havde også skrevet et lille vers på en af de bageste sider: ”Lyksalig, lyksalig hver sjæl som har fred, dog ingen kender dagen før solen går ned. Mor”. Mit konfirmationsvers fra præsten var fra Lukas evangeliet, 11.28: ”Jesus sagde: ”Ja, salige er de, som hører Guds ord og bevare det”.

Gaverne var jo ikke så store dengang, som nu. Jeg husker jeg fik en æske med fine pudsede 2-kr., vistnok 10 stk. fra min mormor. Af mine forældre fik jeg festen. Herudover var der nok telegrammer og pengegaver fra nogle naboer, venner og familie. Jeg husker kun fra barber Gøbel Poulsen i Gl. Jyderup. (Telegram + penge).

Jeg mener, at jeg fik omkring 300 kr. i alt, men de fleste lånte min mor bagefter, fordi festen havde været for dyr til deres pengepung.

Af gæster husker jeg heller ikke nogen, men mener at der må have været bl.a. Helge (morbror) og Karla, bedstefar, Evald (farbror), mormor, Poul og Gudrun (genboer), Ruth og Egon (naboer). Der var ingen børn (bortset fra mine søskende) eller nogen af mine kammerater.

Fra far og mor fik jeg en sang og også fra Ruth og Egon. Jeg havde også selv fået lavet en takkesang hos Eli oppe i Stokkebjerg.

Jeg fik også lov til at holde en ungdomsfest efter konfirmationen. Her kan jeg ud af mine fotografier se at følgende var med: Kirsten (skolekammerat fra Trekanten), Myra Rough (skolekammerat fra Haunsø), Solveig (kammerat fra Høed skole), Jette (kusine), Ebbe (skolekammerat og ”legekammerat” fra Høed), Terkel og Arly (Kammerater fra Høed skole), Jens Madsen (kammerat fra Østervang), Mogens (fætter), Arly (karl hos Holger Nielsen). Vi blev trakteret med kaffe og lagkage. Vi fik nok også sodavand. Efter kaffen så man et klassisk eksempel på fester dengang, ”mændene” gik ind i den anden stue og spillede kort (Jens, Mogens, Arly og Terkel).

I marts 1960 var jeg nede på Jyderup Posten og fik sat nedenstående annonce i avisen:

 

Transport

Min far arbejde jo på Englevåd mejeri og her kørte han frem og tilbage på cykel. På et tidspunkt fik han knallert, bl.a. en gammel Skylon. Selvom han havde haft kørekort siden sin 18 års fødselsdag købte han først sit første køretøj omkring 1963/64. Det var en gammel Ford A. Inden da havde han vist nok en Ford V8, men den kom aldrig ud og køre i hans tid.

Efterfølgende er det dog blevet til nogle biler for hans vedkommende.

Frem til 1961 forgik for mit vedkommende al transport på cykel. Det var fra omkring 1958 en cykel, som min mormor havde foræret mig. Vi var i Valby og besøge hende. Der tog vi hen hos en cykelhandler og købte den og den blev sendt med fragtmanden hjem til Høed.

Efter min realeksamen fik jeg til tider lov til at låne min fars gamle Skylon knallert.

I 1961 formentlig om efteråret købte jeg en hel ny knallert, Express. Den blev købt hos Frits Egon i Mørkøv. Jeg havde ikke lige så mange penge, som den kostede, så den blev købt på afbetaling, hvor min far så kautionerede.

Annoncer nedenstående er godt nok fra 1960, men mon ikke den har kostet omkring det samme i 1961, 1265 kr.

 

Arbejde efter endt skolegang

Som jeg kan se det ud af en af mine konfirmationssange, havde jeg tilsyneladende ville være ud og sejle som math efter endt skolegang. Men det ville jeg så ikke da skolen var færdig.

Det skulle være noget med kontorarbejde. Jeg søgte 3 stillinger fra aviserne: Shell i Holbæk, SAS i Lufthavnen og Post- og Telegrafvæsenet. Hos Shell var jeg ude til samtale, men fik negativ svar. Hos SAS var jeg også ude til samtale i Lufthavnen. Her skulle de bl.a. se mine hænder, da jeg fortalte at jeg hakkede roer m.v. i fritiden. Jeg havde nok for meget hård hud til et job hos dem, for det var også negativt. I Post- og Telegrafvæsenet havde opslag sammen med DSB og de havde fælles optagelsesprøve.  Jeg havde som første prioritet valgt post og subsidiært DSB. Optagelsesprøven foregik i DSB’s generaldirektorat i Sølvgade i København og vi var til prøver omkring geografi, farver, signaler og almen viden. Her bestod jeg prøven og skulle starte, som 1. års elev den 16. august 1961. Det var først med 3 måneder på postskolen i generaldirektoratet i Bernstorffsgade. Her boede jeg så hos min mormor i Valby. Jeg husker, at vi allerede den første dag blev kaldt op på skoleforstanderens kontor. Her skulle vi have udbetalt vores første løn, vi var jo forudbetalt og lønnen beløb sig til godt 400 kr. om måneden.

Efter endt skole skulle vi placeres på et mindre postkontor i nærheden af vores bopæl. Jeg søgte Jyderup og Ruds Vedby. Da der også var en pige, der havde søgt Jyderup, fik jeg så Ruds Vedby. Her har de i hele postkontorets tid haft 3 elever og det var mig, den første, den eneste og den sidste. Jeg kørte frem og tilbage på knallert. Det var tit nogle lange dage, for vi havde godt nok middagslukket, men jeg kunne ikke nå at køre hjem i de par timer.

I min tid i Ruds Vedby blev jeg også sendt på afløsning, bl.a. var jeg et par sommermåneder på Vig postekspedition, de havde jo meget at lave om sommeren, pga. ferielandet. Jeg har også været på et større kontor et par uger – Tåstrup. Efter Ruds Vedby kom jeg som 2. års elev til Ringsted inden vi alle havnede i København som 3. års elev og fremefter.

Imens jeg arbejdede i Ruds Vedby boede jeg hjemme og flyttede først hjemmefra i august 1962. Jeg havde dog adresse i Høed i perioden 1.12.1964 – 31.1.1966, mens jeg var soldat på Bornholm. Herefter var jeg kun hjemme i weekenderne, i starten næsten hver weekend men hen ad vejen mindre og mindre.

Jeg blev gift i 1968 med Bodil, som kom fra Svebølle og vi bosatte os fra starten på Frederiksberg, hvor vi til dags dato har boet på 2 adresser. Vi fik en søn i 1968 og en datter i 1973.

 

Opsamling

I en periode formentlig i 1959/60 var jeg også bydreng for Søvndals boghandel. Her havde Arly fra den gamle skole jobbet, men når han havde ferie eller andet, afløste jeg ham. En af opgaverne her var at køre ud med ugeblade, til dem, der abonnerede på dem. Det var bl.a. også Søvndal i Degnehuse 19.

I 1959/60 byggede min morbror Helge en meget flot trækvogn til os børn. Den blev brugt meget flittigt. Jeg husker, at jeg trak Benny og Ole meget rundt i den, bl.a. helt omkring Bjergby, Kølle, Gl. Jyderup og hjem. Når det så gik ned ad bakke kunne jeg sætte mig foran på vognen og styrer med stangen.

Den 28. marts 1961 var vi alle til bedstefars 75 års fødselsdag, som han holdte hos sig selv i huset på Høedvej 39.

Min far og mor kom en del sammen med Poul og Gudrun (genboerne), købmanden (naboen), Knud og Ingeborg (naboer), Else og Knud (den gamle skole), Ruth og Egon (Høedvej 50, Knuds det gamle stråtækte hus). Der blev spillet en del kort om vinteren og ellers sås de til fødselsdage og andre fester.

 

 

Høedvej 36
Jyderup 4450 DK
Get directions

Fødselsdag:

1945

Erindringen ønskes afleveret til:

Holbæk Stadsarkiv