Grethe Touborg Jensen

I sin erindring beretter Grethe om sin skoletid på Gudum Friskole ved Lemvig i årene 1945-1953. Hun fortæller om lærerinden frk. Tollestrup og hvad helt almindelige skoledage indeholdt af lege og faglige udfordringer, Grethe selv blev uddannet lærer fra Nr. Nissum Seminarium. Gør ejerskabskrav på erindring

Jeg vil fortælle om min skoletid.

Jeg kom i Gudum Friskole, da jeg var 5 år. 5. maj skulle fejres (1945) og jeg var med i Friskolen. Lærerinden frk. Tollestrup syntes, jeg var klar til at begynde i skolen. Og sådan blev det. Det sværeste var at skrive 2-taller. Jeg græd over det og far øvede med mig. De trykte bogstaver var svære de første 3 dage, men så kunne jeg læse.

Jeg fik en kasse små Eventyrbøger at faster Karen til jul, så dem kunne jeg læse i.

Frk. Tollestrup var god til at fortælle historier. Tit var det historier fra Norge. Hun havde også været i Rom og fortalte om det. På væggen i klassen hang en tyk ramme hvori der lå store reproduktioner​ af kendte historiske begivenheder. Der var billeder af personer fra Rigsdagen, af Marsk Stig, af Grundtvig, af Chr. X , af en kvinde (vor moder) med verset “de vog dem, vil grov dem, en grav i vor have“. Når frk. Tollestrup tog billedrammen ned, kunne vi glæde os til en god fortælling.

Skoledagen startede med at frk. Tollestrup ringede med en klokke ud af vinduet. Sommetider lod vi som om vi ikke hørte klokken og blev ude, men så hentede hun os. Så spillede hun på klaver til 2 morgensange. Vi sang tit “Morgenstund har guld i mund”. Så bad hun fadervor. Når vi gik hjem fra skole sang vi “gå nu frit enhver til sit”.

Vi begyndte i lille klasse. Jeg kom i store klasse, da jeg var 9 år. Jeg skrev diktat sammen med de store, for jeg var god til at stave.

Det var en overgang, at skulle gå sammen med de store. Når frk. Tollestrup ville have ro, skød hun hagen og barmen frem og så var det klaret.

I frikvarteret legede vi “røvere og soldater” i Nygårds bakker. Frikvarteret var 15 min. og timen en hel time. Om vinteren i lille klasse gik jeg fra 13 til 16. Jeg havde altid ondt i maven før skoletid, for jeg var så bange for at komme for sent. I store klasse gik jeg fra 8 til 12, om sommeren kun mandag og torsdag. Så gik lille klasse de andre dage, men om vinteren gik vi i skole hver dag.

Jeg holdt mest af dansk, fordi jeg havde let ved det. Jeg husker Per og Poul, de var tvillinger og lidt tunge i at lære.  Når vi skulle høres i staveord, skulle vi stå oppe foran katederet. Når tvillingerne var der og gik fast i stavningen, så skete det, at den ene begyndte at tisse i bukserne. Og så fulgte den anden efter. De havde knæstrømper på og korte bukser, så jeg kunne se, det løb ned af benene. Så skulle de selv tørre op.

Frk. Tollestrup var så god til fortælling. Og så fik vi bøger hjem fra biblioteket, som vi måtte låne med hjem. Jeg var også glad for genfortælling. Men regning var jeg ikke god til. Bibelhistorie var spændende. Vi havde en bog af Nikolaj Nielsen.

Friskolen tog på udflugt hvert år. Vi var med bus til Struer og så med tog til f. eks. Himmelbjerget eller Borgvold i Viborg. Tit var far med. Han var formand for skolen, så han skulle assistere frk. Tollestrup. Vi var også på tur til Flensborg til den danske skole, hvor Børge Poulsen var lærer. Der var far og jeg indkvarteret i hjemmet hos Gerda. Hun blev sydslesvigsk feriebarn i Klostermølle i mange år derefter.

Efter skoletid legede jeg mest med børn fra friskolen. Vi var sommetider grimme ved hinanden, der var nogen vi ikke ville have med i legen. I skolen legede vi “hoppe i mand”, sjippede eller spillede bold. Vi legede også “to mand høj”. Og “hunden efter haren”. Vi løb fra den lille skov og hen til forsamlingshusets mur. Der var helle. De der blev fanget skulle så hjælpe hunden, så det blev sværere og sværere.

Den leg var både for piger og drenge. Frk. Tollestrup kunne godt finde på at komme ud og være med.

Vi lavede gymnastik i Forsamlingshusets store sal. En gang sang vi “Se det summer af sol over engen”, og så lavede vi bevægelser til. Det kunne vi godt lide. Det var om vinteren efter skoletid. Der var mange, der kom og så på til vores opvisninger.

Frk. Tollestrup kom tit hjem til middag på skoledage, hvor vi havde pause midt på dagen. Far og hun snakkede godt sammen. Om aftenen kom hun med sin mælkespand og hentede mælk.

I december havde vi adventskrans og sidste dag før juleferien havde vi juletræ. Friskolens juletræsfest var i det nye år, når frk. Tollestrup kom tilbage efter ferien i Alstrup, hvor familien boede. Far sang for til sangene, og vi fik en pose slik. Det foregik i Forsamlingshuset. Før jul fik vi de julebøger fra Grønvald Fynboes Forlag, som vi havde bestilt i skolen.

Skoleåret startede 1. april, men frk. Tollestrup ville have jeg skulle fortsætte til sommerferien, det år jeg sluttede. Men far syntes, jeg skulle stoppe. Jeg blev konfirmeret 10. oktober 1953. Jeg gik til præst fra maj det år. Jeg blev så hjemme og hjalp til jeg var 15, så kom jeg op til Rosa Strande som ung pige. Men jeg boede hjemme. Og så kom jeg på efterskole.

 

Fabjergvej 187
Lemvig 7620 DK
Get directions

Fødselsdag:

1939

Erindringen ønskes afleveret til:

Gudum Sognearkiv