Karen Thomsen

Karen Thomsen gik i skole under krigen og lærte for lidt. Hun blev gift med en landmand og var landmandskone i mange år, indtil hun som 40-årig begyndte på en uddannelse som merkonom i bogføring. Det var hårdt, men hun fik sin eksamen og et arbejde hos Topdanmark. Hun ejer stadig gården og lejer sin jord ud. Gør ejerskabskrav på erindring

Fra utrygt krigsbarn til aktiv pensionist

 

Hun har gået i skole under krigen uden at lære noget, siger hun selv. Hun begyndte på handelsskolen som 40-årig og kom efter hårdt slid derfra med en merkonomuddannelse i bogføring. I 20 år var hun forsikringsagent i Topdanmark, og i 10 år drev hun et møntvaskeri. Og så har hun stadig 35 hektar jord og en mergelgrav fordelt på fire adresser.

Karen Thomsen, født i 1932 i Avtrup mellem Fåborg og Aarre og bosat i Horne i 65 år har haft et både spændende og udfordrende liv, og hun har stadig masser af gøremål i dagligdagen.

Jeg skal hver dag gøre en ekstra ting udover det almindelige. Det kan være at skrælle æbler eller at sprøjte gårdspladsen for ukrudt. Man er nødt til at holde sig i gang, siger hun.
Karen Thomsen var ene pige blandt tre drenge på Enghavegård i Avtrup. Hun gik i skole på Slipsager Skole under anden verdenskrig. Når hun tænker tilbage på skoletiden, er det især utrygheden, der står lysende klart.

Det var ikke særligt trygt at skulle forbi en familie med 12 børn, da de holdt sammen mod de andre børn, men Karen gik i klasse med tre af dem, så dem holdt hun sig gode venner for at kunne gå i fred.
Den største utryghed skyldtes dog krigen.

Vi kunne høre, når der blev skudt bomber af ti kilometer hjemmefra. En gang var det 50 brandbomber og to rigtig store bomber. Vi kunne også se laserlyset fra Esbjerg, når man søgte efter fly i luften. Det var ikke rart at opleve, så når mine forældre var væk hjemmefra, fik jeg lov til at overnatte hos vores fodermester.
Der boede også tyske soldater på skolen, og dem var vi piger ikke glade for at skulle forbi, når vi gik fra skole. Jeg havde tre-fire kilometer til skole og var tit bange for, om der ville ske noget på vej hjem. Det var en frygtelig tid, som prægede vores skolegang og nok var årsag til, at jeg i hvert fald forlod skolen efter 7. klasse uden at have lært noget.

Efter skoletiden fik hun pladser i huset og var blandt andet på Ollerup Gymnastikhøjskole, hvor hun i et år serverede for den legendariske forstander Niels Buhk med den strenge disciplin, inden hun blev elev på gymnastikhøjskolen. Da hun blev ansat til at servere på Horne Hotel, var hendes skæbne beseglet. Hun mødte Gunnar Høy Thomsen, der var 15 år ældre end hende. De blev gift, og i 65 år har hans fødehjem på Stadionvej 1 været rammen om hendes liv.

I de første mange år havde de travlt med landbruget og de efterhånden fire børn, men da Gunnars helbred svigtede, skulle der ske noget andet.

Jeg begyndte på handelsskolen i Varde, selv om jeg bestemt ikke havde evnerne til det, men jeg sled i det, og med en fantastisk hjælp af Dorthe Larsen fra husmændene kontor blev jeg merkonom i bogføring. Det var hårdt. Jeg så ikke fjernsyn i to år, men jeg kom igennem, og jeg fik endda flidspræmie. Min eksamen var årsag til, at jeg kunne blive ansat i Topdanmark. Det var et godt arbejde, men hårdt.

Dengang havde kunderne som regel tre forsikringsselskaber. De havde løsøre hos Topdanmark, ulykkesforsikring hos Mejeriernes Ulykkesforsikring og brandforsikring hos Alm. Brand. Jeg skulle så forsøge at få dem overtalt til at samle det hele hos Topdanmark. Det var ikke nemt. Hvis jeg fik overbevist manden om, at det ville være en fordel, sagde konen ofte nej. Der skulle ikke ske ændringer.

En anden opgave var at måle alle gårde op og give en vurdering af bygningernes stand. Det havde jeg ikke meget forstand på, men jeg sled med det, og jeg var forsikringsagent, indtil jeg blev 60 år.

Trods nok at se til både hjemme og ude fik Karen Thomsen også tid til at tage del i sognets liv. Hun var således med til at sætte gang i både banko, sognearkivet, Hornelunds Venner og ændringen fra Horne Borgerforening til sogneforening. I 20 år var hun også hjælper ved bankospillet en gang om ugen. Karen Thomsen mistede sin mand i 1992 og har siden stået alene med gården, der har 35 hektar jord, som er bortforpagtet. Hun har samme motto som sin svigerfar: Jord er ikke noget, man sælger, jord er noget man køber.

Derfor fik han et stykke jord fra fattiggården i Hindsig, da kommunen havde brug for noget af hans jord til byggeriet af alderdomshjemmet på Hornelund. Der blev senere gravet mergel på jorden, og graven blev brugt af kommunen som losseplads, men den er nu en idyllisk plet med vandhuller og forskellig beplantning.

Hun har kun fraveget princippet om ikke at sælge jord en gang. Det skete, da hun solgte fire tdrl. i Ounkær og brugte pengene til et sommerhus i Houstrup. Det er nu solgt til datteren.
Hun har 11 ha. jord i Søndersig, som hendes far købte på en tvangsauktion, og 10 ha. jord i Frøstrup, som hendes svigerfar har opdyrket fra hede. De to jordlodder er udlejet til en svinefarmer, mens jorden i Horne er udlejet til to landmænd.
Lejen fra jorden sørger for, at jeg stadig kan blive på gården, og at jeg stadig kan vedligeholde bygningerne med en større opgave hvert år såsom nyt tag, nye vinduer og isolering. Den medvirker også til, at jeg kan leve et godt liv.

Karen Thomsen har ingen planer om at flytte til noget mindre. Hun bor meget centralt og vil ikke ane, hvordan hun skulle få tiden til at gå i en lejlighed. Foruden pasning af hus og have spiller hun bridge to gange om ugen. Hun er også med i en kortklub og strikker til familien.

Hun har fire børn: Henrik, 63 år, bor i Stjær ved Skanderborg og har solgt svinestalde, men passer nu sin gård med kødkvæg, Ole, 61 år bor i Orten, Kristian, 56 år er ingeniør, arbejder med vindmøller og bor nu i Hamborg, og Dagny Helene, 49 år, bor i Køge, hvor hun i 25 år har undervist på handelsskolen. De fire børn har udvidet familien med syv børnebørn og seks oldebørn.

 

Horne 6800 DK
Get directions

Fødselsdag:

1932

Erindringen ønskes afleveret til:

Horne Sogns Lokalhistoriske Arkiv (Varde)
image/svg+xml