Jens Hansen

Jens Hansens bedstefar var tysk statsborger, og selv om familien flyttede til Vestjylland i 1898, beholdt de statsborgerskabet. Det betød, at familien kunne stemme ved afstemningen i 1920 og kørte i bil til Sønderjylland for at stemme. Det betød også, at sønnen, Hans Jes Hansen, kunne blive indkaldt til tysk militærtjeneste under anden verdenskrig, men en snak med den senere statsminister Erik Eriksen løste det problem.

Erik Eriksen hjalp med dansk statsborgerskab

I 1898 flyttede Søren Hansen fra Bov i Sønderjylland til Vestjylland med hele sin familie for at undgå, at børnene skulle gå i tysk skole. De var dog fortsat tyske statsborgere, og det var et stort problem under anden verdenskrig. En af sønnerne, Hans Jes Hansen, født i 1895, frygtede, at han skulle blive indkaldt til det tyske militær.

Han tog derfor i 1943 til Varde til et møde med deltagelse af den senere statsminister Erik Eriksen, der var valgt i Vardekredsen for Venstre, og forelagde ham problemet med det manglende danske statsborgerskab. Erik Eriksen tog affære, og kort tid efter modtog Hans Jes Hansen sit danske statsborgerskab underskrevet af justitsministeren.

Det var en kæmpe lettelse for min far, fortæller Jens Hansen, Horne, der er født i 1932 og derfor husker meget fra krigens tid. Han bliver i daglig tale kaldt Jens Fynbo.

Det er nu ikke noget, jeg selv har hørt så meget, men sådan er det jo nok. Det må stamme fra min bedstefar, der blev født i 1861 i Fjeldsted på Fyn, men flyttede til Bov og blev gift med Ellen Jessen fra Als. Min bedstefars halvbror boede i Hallum ved Kvong, og han opfordrede min bedstefar til at flytte til Vestjylland ”for her var fred”. De flyttede i 1898 til en ejendom i Hallum ved Kvong, og i 1900 købte de ejendommen på Ringkøbingvej 303 i Horne Sogn. Stuehuset havde tagskæg til jorden, men i 1905 blev der bygget et nyt hus. Min bedstefar opdyrkede 28 tdrl. hede, og i 1903 købte han nogle heste, som blandt andet blev brugt til at køre sten fra Tistrup Station til byggeriet af Horne Skole, siger Jens Fynbo.

Selvom familien havde forladt det tyske Sønderjylland, var de voksne medlemmer berettiget til at stemme ved afstemningen i 1920. En vognmand i Hallum havde en bil, og han kørte hele familien – voksne og børn – til afstemningsstedet i Sønderjylland, så den kunne være med til at stemme Sønderjylland hjem til Danmark.

Familiens gård er placeret tæt på Ringkøbingvej, som også under krigen var en hovedfærdselsåre. Her kørte bussen mellem Skjern og Esbjerg hver dag under krigen, men umiddelbart efter fredsbudskabet blev den nedlagt. Bussen blev malet hvid og blev en af Bernadottes hvide busser, der hentede danske krigsfanger hjem fra koncentrationslejrene. Derefter vendte bussen tilbage til ruten Esbjerg-Skjern, men der gik noget tid, inden den hvide maling var væk.

Der kom mange soldater forbi mit hjem. Jeg husker, at nogle tyskere gerne ville købe en af min fars nordbagger, men min far ville ikke sælge. Tyskerne insisterede på at købe, men de trak sig, da min far kunne fortælle, at hesten havde et føl.
Vi havde en del skov. Her gravede nogle skovarbejdere trærødder op og tørrede dem, så de kunne bruges som brændsel. Jeg tror, at skovarbejderne var frihedskæmpere. På et tidspunkt kom en flok soldater forbi. De ville overnatte, men en af frihedskæmperne sagde nej. Da de fortalte, at de var ungarske krigsfanger, fik de lov til at overnatte i stalden, hvor de kunne sove i halmen. Vi fik et minde fra krigsfangerne. I skoven var der et gammelt understel til en barnevogn. Det lavede ungarerne en kasse til og skrev Budapest på siden. Den blev brugt til min lillesøster, siger Jens Hansen.

Han overtog gården i 1961 og blev gift med Kirstine ”Kis” Pedersen, der var født i Sdr. Omme i 1934 og som seks årig flyttede til Lindbjerg.

Jeg husker tydeligt den 9. april. Da fløj maskinerne lavt hen over vores hus. De sagde, at det var tyskerne. Jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg troede, at tyskere var dyr, men jeg blev klogere, da de også kom på deres motorcykler, siger Kis Hansen.

Parret solgte i 1994 gården til deres to sønner, Hans Erik og Steen, og flyttede i et hus, de selv fik bygget i Horne.

 

Ringkøbingvej 303
Varde 6800 DK
Get directions

Fødselsdag:

1932

Erindringen ønskes afleveret til:

Horne Sogns Lokalhistoriske Arkiv (Varde)
image/svg+xml