Jens Sundberg

Eleverne fra 5.a har interviewet lærere, skoleleder, pædagoger, vikarer og pedeller fra skolen, samt enkelte har interviewet familiemedlemmer. Omdrejningspunktet for interviews har været skolegang. Gør ejerskabskrav på erindring

Smilla S. Holm og Laura Hjort fra Hans Rømer Skolen (5.a) har lavet et interview med Jens Sundberg i forbindelse med klassens deltagelse i Giv det videre 2017s skolekonkurrence.

 

Hvor gik du i skole henne?

Jeg gik på en skole der hed vandløse skolen, i københavn.

Hvordan var det at gå i skole?

Det var både sjovt og kedeligt

Hvad lavede du i frikvarteret?

Jeg spillede noget der hed klods, og pigerne sprang elastik og sjippede.

Hvem var din ynglingslærer?

Det var en der hed hr. Hannibal jeg fik i 7 klasse.

Hvad var det værste ved skolen?

Det værste ved skolen var i starten hvor man gik i skole om lørdagen

Hvad var dit ynglings fag?

Jeg havde to yndlingsfag. Det var noget der hed, orientering og sløjd.

Hvordan blev man straffet hvis man havde lavet noget dumt??

Man fik noget der hed eftersidning. hvor man skulle side en eller to timer efter skole, hvor alle andre var gået hjem. Ellers kunne man risikere at få en flad.

Havde du madpakke med?

Det havde jeg ivertfald

Hvad lavede du i din fritid?

Jeg drønede rundt ned på en legeplads. Og der hvor jeg boede, var der en stor sø ved siden af noget der hed dammers-engen. Hvor vi løb på skøjter om vinteren og spillede fodbold om sommeren.

Hvordan kom du i skole?

Jeg gik eller cyklede.

Hvordan forløb en tybisk skoledag?

Om morgenen når vi kom i skole så stillede alle klasserne på rækker nede i gården. Så gik gårdvagten rundt og sagde nu kan 1 klasse gå op osv. Der var ikke noget der hed børnehaveklassen dengang. Så når man kom ind stod man bag sin stol og ventede på at læreren sagde man måtte sætte sig ned. Og der var INTET snak!

Hvordan var forholdet mellem drenge og piger?

I starten holdte de sig lidt væk fra hinanden. Men når vi kom i de større klasse kom vi tættere på hinanden.

Hvordan for forholdet mellem lærere og elever?

Der var ikke så meget forhold, man havde meget respekt for lærerne, og man turde ikke sige dem imod

Hvad for et fag havde du sværest ved?

Jeg havde nok sværest ved dansk i starten.

Hvem var den skrabeste lærer?

Det var en der hed hr. Børge. Han var meget klam og han slog. Han røg cigar! Og det gjorde han også i timerne, dengang måtte man ryge når man havde lyst. Så når han var færdig med at ryge cigaren, så tog han en lille bitte lommekniv frem, og skar en stumb af cigaren af, og puttede den i munden og spiste den.

Det var ret ulækkert!! For så når han gav en skideballe røg det ud i hovedet på alle os elever, så vi lignede nogle der havde mange frejner.

 

København DK
Get directions

Erindringen ønskes afleveret til:

Bornholms Ø-Arkiv
Københavns Stadsarkiv