John Jacobsen

John Jacobsen fortæller her, hvordan han oplevede bombningen af Rønne den 7. maj 1945. Samme aften evakueredes familien til Nyker, hvor de overnattede de næste par dage. Den 10. maj blev alle bornholmske skibe og fiskefartøjer beordret til Rønne for at bistå transporten af krigsfanger. I faderens fiskekutter ”Bjarne” sejlede John og faderen de tyske krigsfanger fra Bornholm til Kolberg og fragtede russiske soldater med tilbage til Bornholm. Gør ejerskabskrav på erindring

Transport af flygtninge

 

Bombning af Rønne 7. maj 1945

Mandag den 7. maj 1945 om formiddagen sendte russerne observationsfly ind over Nexø. De blev bl.a. beskudt fra tyske krigsskibe i havnen, men flyene blev ikke ramt. Et par timer senere drønede et større antal fly med røde stjerner på ind over Nexø og Rønne. De beskød byerne med maskingeværer og kastede bomber.

Min mor Jenny, min lillebror Orla og jeg stod i køkkenet hjemme på Thorkildsvej 2 i Rønne og så flyene. ”Det er sikkert Englænderne, der kommer” sagde min mor. Men så pludselig begyndte bomberne at falde. ”Jøsses – de bomber!” sagde min mor, og så søgte vi alle dækning. Dækningen bestod i at vi stillede os tæt op ad skorstenen i stuen – skorstenen er det stærkeste af bygningen.

Der blev dog ikke bombet i området ved Thorkildsvej.

Om aftenen kom de russiske fly tilbage og bombede Rønne – og Nexø igen, og kastede flyveblade ned. Russerne opfordrede tyskerne til at overgive sig, men den tyske kommandant von Kamptz havde fået utvetydige ordrer på ikke at overgive sig til russerne.

Tyskland havde underskrevet våbenhvile med de vestlige magter fra midnat mellem den 4. og 5. maj, men med Rusland fra midnat mellem den 8. og 9. maj.

Kommandant von Kamptz anbefalede amtmanden at Rønne og Nexø blev evakueret, da hans ordrer var at fortsætte kampen indtil våbenhvilen trådte i kraft.

Russerne havde befalet Kommandant von Kamptz at melde sig i Kolberg den 8. maj kl. 10, ellers ville russerne bombe igen. Von Kamptz meldte sig ikke, så den 8. maj kl. 9 bombede russerne Nexø og Rønne igen. (kl. 10 russisk tid var kl. 9 dansk tid)

 

Evakuering af Rønne

Den 7. maj om aftenen fik min far og mor besked på at vi, sammen med 3 andre familier, skulle evakueres til Nyker. Tidlig om morgenen pakkede vi min fars trækvogn med dyner, kaffekande, primus og mad og tog mod Nyker. Ved Nyker stadion fik vi at vide at vi skulle opholde os på 13. selvejergård Buldergaard. Bonden var meget venlig, men det var hans hustru ikke – ”Vi har ikke mad til så mange gæster” snerrede hun meget aggressivt.

Så gik min far, Thomas, tilbage til Nyker, hvor han fik en anden værtsfamilie – Gren, de ville godt tage imod os.

Vi boede 2 nætter hos Gren – fra den 8. til 9. maj og fra den 9. til 10. maj; vi sov oppe på loftet i hø og halm.

Den 9. maj var våbenhvilen trådt i kraft, og min far gik ind til Rønne, for at se om huset eller vores fiskekutter BJARNE var ramt; det var de heldigvis ikke.

På vej hjem fra havnen stødte han på nogle russiske soldater på Storegade ved Rådhus-stræde; de eskorterede en flok tyske soldater til havnen, og min far råbte ”DOBRA MA-LINKA” til dem. De russiske soldater smilede og vinkede tilbage. [En russisk bekendt fortæller at DOBRA MALINKA ikke er russisk, men polsk og betyder ”gode hindbær” – men min far har formentlig ikke vidst hvad det betød, men russerne forstod nok meningen; at han var glad for at de havde fanget de tyske soldater].

 

Transport af tyske krigsfanger til Kolberg

Den 10.maj blev alle bornholmske skibe og fiskefartøjer beordret til Rønne for at transportere tyske krigsfanger til Kolberg i daværende Tyskland, nuværende Polen. Der var ca. 80 kuttere og skibe, der dannede konvoj til Kolberg. På min fars kutter BJARNE kom 37 tyske soldater ombord. Der var redningsudstyr til 3 – en redningskrans og to veste. Som besætning var der fiskeskipper Thomas Jacobsen, fisker Hjalmar Bentsen fra Rønne og mig selv, dæksdreng John Jacobsen (knap 15 år).

Der var afgang fra Rønne den 10. maj om formiddagen, og vejret var fint.

BJARNE havde svært ved at følge med, fordi olien var af meget ringe kvalitet, så motoren satte jævnligt ud. Hver anden time skulle tændhovedet renses. Efter et stykke tid kom BJARNE på slæb af en tysk fiskekutter, der var kommet til Rønne med civile flygtninge. Kutteren blev sejlet af de tyske civile flygtninge. Russiske torpedobåde cirklede hele tiden omkring konvojen hele vejen til Kolberg. Der var en anden kutter, MONA af Rønne, der blev taget på slæb af en russisk torpedobåd, og det var de ikke begejstrede for – de havde aldrig sejlet 20 – 25 knob før.

Der var en tysk officer med ombord på BJARNE, der blandt andet havde kæmpet på øst-fronten. Han gav mig sin kikkert; ”Den skal Baruski ikke ha´” sagde han. Kikkerten var bulet, og bar tydelige tegn på at have været i kamp. Jeg fik også en pose grønne kaffebønner af ham. Dem ristede min mor på panden derhjemme og lavede kaffe af – det smagte herligt, sagde både min mor og far, men det syntes jeg ikke.

Det tog ca. 12 timer at sejle til Kolberg, så BJARNE ankom den 10. maj hen på aftenen. Lige så snart vi ankom, blev de tyske krigsfanger gennet op i nogle kreaturvogne og kørt væk fra havnen.

Hele den østre del af havnen, hvor BJARNE lå – var totalt sønderbombet, men jeg kunne se nogle få hele huse på den vestre side af havnen. Allerede den 11. maj om aftenen skulle BJARNE returnere til Rønne, medbringende 16 russiske soldater, heriblandt en ræverødhåret stabsofficer. Han havde en tromlerevolver i sin side. Jeg kastede flasker ud over skibssiden, og så skød han efter dem. Han ramte 2 ud af 4, så det var vel meget godt.

Der er et billede, hvor han står med minister uden portefølje Aksel Larsen den 19. juni 1945. Blandt de 15 menige soldater, BJARNE havde med, kom de tre senere på forsiden af ”Russerne og Bornholm”. Den russiske soldat bagest til venstre på billedet smilede hele tiden, og alle soldaterne var generelt meget venlige og smilende.

BJARNE havde stadig problemer med at følge med, og blev derfor slæbt af ”Silde-Per” med BØLGEN fra Tejn. Hjalmar Bentsen sejlede med BØLGEN, så der var kun min far og mig som besætning. Et par timer efter afgang kom der lidt luft, så sejlet blev sat. BJARNE ankom til Rønne den 12. maj om morgenen. Da vi ankom til Rønne ville ”Silde-Per” have en del af BJARNES olieration fordi han havde trukket BJARNE, men det fik han ikke – ”Trossen lå slæk i vandet det meste af tiden, så det kan ikke have kostet ekstra olie” sagde min far, – og sådan blev det. Transporterne fortsatte over flere dage. Der blev transporteret ca. 12.000 krigsfanger, ca. 4.500 civile flygtninge foruden ca. 120 ikke-tyskere til Kolberg – de bornholmske kuttere deltog kun i den første transport.

Der kom i alt 7.686 russiske soldater til Bornholm.

Fødselsdag:

1930

Erindringen ønskes afleveret til:

Bornholms Ø-Arkiv