John Jedbo

John flyttede til Købehavn efter sin soldatertid. Den han kom til byen, fik han udleveret et bykort, fandt universitetet og blev skrevet ind samme dag. Han er utilfredse over visse udviklinger, der forringer livet i byen. Gør ejerskabskrav på erindring

Videoen er indsendt af Peter og Solvognen

København DK
Get directions

Fødselsdag:

1945

Erindringen ønskes afleveret til:

Københavns Stadsarkiv