Annemarie Borregaard

Når Annemarie var på efterårsferie i 1980’erne, var det på en ”rigtig” kartoffelferie ved hendes farmor, farfar og farbrors landbrug i Han Herred. Gør ejerskabskrav på erindring

I min barndom i 1980’erne, tog mine brødre og jeg hver efterårsferie til Han Herred for at være på ferie hos min farmor, farfar og farbror. De drev sammen et landbrug med både grise og køer – dengang det var muligt. Efterårsferie var for os kartoffelferie – det tror jeg ikke, det ellers var for ret mange andre børn på det tidspunkt. Vi lå på knæ i marken sammen med min farfar, hans lillebror og min farbror og samlede kartofler op i store kurve. Min kusine var også med sammen med et par store knægte, som til daglig gik til hånde på gården. Farmor sørgede for at vi ikke led nogen nød undervejs; der var altid kaffe til de voksne, saftevand til børnene og sigtebrødsmadder til formiddagspausen. Til middag kl. 12 sad vi alle i køkkenet og spiste varm mad; og efter farfars middagslur fortsatte vi i kartoflerne. Vi sluttede til eftermiddagskaffen kl. 15 – derefter var det i stalden for at malke og fodre.

Kartoflerne var både mad til mennesker og mad til grisene. Farfar kogte kartoflerne i en stor gruekedel ude i stalden, og dette var fast arbejde hver dag for ham – det var ikke noget for børn. For der blev fyret med brænde og kogt vand – og vi feriebørn skulle holde os lidt på afstand af alt det, der var farligt.

Når jeg så kom tilbage efter ferien, kunne de andre børn fortælle om ture til udlandet,  i sommerhus eller til København, mens jeg igen kunne fortælle om “rigtig” kartoffelferie. Det var ikke fordi, det var nødvendigt for gårdens drift, at vi børn hjalp til. Men det var en god måde at være sammen med familien på – og Niels Peter (Farfars lillebror) ville jeg nok ikke have lært at kende på samme måde, hvis vi ikke have ligget på knæ sammen i kartoffelrækkerne. Det var også sådan, at vi børn kunne forlade arbejdet, hvis det ikke passede os – men det gjorde vi aldrig. Jeg tror, følelsen af at være nyttig betød, at vi blev i rækkerne sammen med de voksne. De fortalte så historier fra dengang, landbruget virkeligt var mandskabskrævende – vi var jo kun med “lidt for sjov”.

Det jeg blev ældre, skiftede jeg kartoflerne ud med besøg i København. Det var mere spændende som teenager end at ligge på knæ i striktrøje og tophue.

Løvhøjsvej 16
Fjerritslev 9690 DK
Get directions

Fødselsdag:

1977

Erindringen ønskes afleveret til:

Fjerritslev Lokalhistoriske Arkiv