Mai-Britt Jensen

Eleverne fra 5.b har interviewet lærere, skoleleder, pædagoger, vikarer og pedeller fra skolen, samt enkelte har interviewet familiemedlemmer. Omdrejningspunktet for interviews har været skolegang. Gør ejerskabskrav på erindring

Mathilde B. Nielsen og Victoria A. A. Höy fra Hans Rømer Skolen (5.b) har lavet et interview med Mai-Britt Jensen i forbindelse med klassens deltagelse i Giv det videre 2017s skolekonkurrence.

Hvor har du gåde i skole henne?

Rø/Allinge Sandvig Borger Skole

Hvor mange venner hade du?

Ok venner især en god veninde

Havde du madpakke eller havde i kantine?

Hun hade madpakke med der var ingen kantine der

Hvor mange skoler har du gået på?

2 skoler

Hvad hed din y.l.l. lærer?

Gerda Rafn

Y.l.f.?

Dansk, engelsk

Hvad lavede du i frikvartererne?

Mur hoppede over elastik og sjippede i elastik

Hvordan kom du i skole?

Cyklede/gå

Kunne du lig at gå i skole?

Ja

Hvor stor var skolen fra 1-7 kl?
Hvad var dit hade fag?

Hade ikke nåde

Var der en straf?

Sent ud for døren eller inspektør eller efter seedning

Hvad lavede i på sidste skoledag i 9. og 10.?

Holdt fest

Hade du en K?

Nej det hade Hun ikke

 

Østermarie 3751 DK
Get directions

Erindringen ønskes afleveret til:

Bornholms Ø-Arkiv