Mary Ølgaard Jensen

Mary fortæller om sin skolegang på Vinter-Enner Skole ved Horsens i årene 1948-1955. Det var en gammeldags landsbyskole med små sammenlagte klasser og få lærere - nogle af dem mere strikse end andre. Gør ejerskabskrav på erindring

Fra min skoletid

 

Jeg er født under krigen i 1941 og startede i skolen i 1948.

Vi boede i Vinten og min skole var Vinten-Enner skole. Der var ca. 3 km. til skolen og jeg gik vejen ind hver dag. Vinten ligger ca. 8 km. nordvest for Horsens.

Jeg var nok 10 år før jeg fik en cykel. Det var jo rigtig dejligt.

Det var en lille landsbyskole og af den gammeldags slags, som det jo var på det tidspunkt.

Skolen havde 2 klasseværelser en for de små klasser og en for de store klasser, og hver klasse havde sin legeplads.

Jeg startede i 1. klasse med Frøken Lund som lærerinde.

Hun var ”meget” gammel – måske 35 år – og gammeldags klædt med knold i nakken m.v.

Hun var meget striks og vi var nok lidt bange for hende.

Vi lærte at skrive, og det var på en skifertavle med griffel. Vi skulle hver dag vise en spids blyant og en spids griffel, og vi skulle vise en tavleklud og et rent lommetørklæde. Frøken Lund sagde ”op med kludene” og ve den der havde glemt en af delene.

Frøken Lund havde sin lejlighed på 1. sal ovenover klasseværelset, og hun kunne fra sit vindue i gavlen se ud på legepladsen. Når vi skulle ind til time igen slog hun på vinduet med en genstand, der lavede en lyd så vi ikke kunne undgå at høre det. Vi skulle stille op to og to og gå ind i klassen i god ro og orden.

Vores ”toilet” var et lokum i et skur, og der var både til piger og drenge. Det var et bræt med hul i, som vi kunne sidde på – og ned i en spand, som blev tømt når den var fuld.

Enkelthederne kan jeg ikke rigtig huske, men vi lærte at skrive og at stave – vi havde læsebogen Ole Bole ABC. Jeg fik grundigt lært at stave og det har jeg haft gavn af siden. Jeg har også altid været god til og glad for at læse.

Jeg var en lille, genert pige, og jeg tror aldrig jeg rakte hånden op, og jeg tror heller aldrig jeg blev spurgt om noget.

Vi var 5 piger og 2 drenge i klassen.

I 2. klasse var vi sammen med dem fra 3. klasse, således at vi gik 2 klasser sammen. Sådan fortsatte det fremover, så vi altid var 2 klasser sammen, enten fra klassen over eller klassen under.

Jeg kom i ”storskolen” – altså de store børn – i 4 klasse.

Vi fik der lærer Friis, som også – efter vores opfattelse – var gammel. Vi startede med morgensang, hvor han spillede violin til eller sang med. Han havde en hæslig, brægende stemme. Vi havde Luthers lille Katekismus og vi skulle lære salmerne udenad. Det har jeg gavn af i dag og kan stadigvæk huske rigtig mange salmer. Vi skulle også lære kongerækkerne, men dem kan jeg ikke huske mere.

Vi havde dansk, regning, bibelhistorie, danmarkshistorie, sang og gymnastik. Vi havde en ribbe i skolegården, som vi benyttede til ”øvelser” om sommeren, men om vinteren var vi inde i klasseværelset, hvor vi skubbede bordene til side så vi kunne få plads til nogle gymnastiske bevægelser.

Der fandtes ikke kuglepenne dengang, vi skrev med blyant, men når vi skulle skrive diktat eller lignende, foregik det med pen og blæk. Vi havde et penneskaft og en løs pen, der blev sat i skaftet. I alle skoleborde fandtes et blækhus, der passede nøjagtigt til den lille blækflaske, der hver dag blev sat deri. Vi dyppede pennen i blækhuset og skulle forsøge at skrive pænt.

I skolestuen var der kakkelovn, som lærer Friis fyrede i hver dag, når det var koldt.

Jeg følte at min skoletid var tryg og lærerigt, men jeg kunne snart se, at det var en gammeldags landsbyskole, hvor der nok ikke var sket noget nyt i mange år.

Min lillesøster, der er 2 år yngre end mig, gik i samme skole, men min lillebror, der er 5 år yngre, gik i Lund Skole, og der havde han bl.a. engelsk, så det var jo lidt mere moderne.

Om sommeren gik vi i skole hver dag men kun i 3 timer, og om vinteren gik vi hver anden dag, også lørdag, men i 6 timer.
Jeg blev konfirmeret i 1955. Det var nok deromkring, der begyndte at ske de store forandringer på skole- og undervisningsområdet.

Vinten-Enner Skolen blev nedlagt for mange år siden. En overgang var den værested for misbrugere, mest fra København. Nu er den privatbolig.

 

Mary Ølgaard Jensen (tidl. Dalby)

 

Skolevej
Horsens 8700 DK
Get directions

Fødselsdag:

1941

Erindringen ønskes afleveret til:

Horsens Byarkiv
Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv
Tamdrup Sognearkiv