Niels Peter Thomsen

I 1867 blev Niels Peter Thomsen, født uden for ægteskab. Moderen fik en ejendom mod at gifte sig med en kusk. Niels Peter Thomsen voksede op som gårdmand, og byggede stille og roligt en tilværelse op gennem hårdt arbejde. Denne historie fortælles her af hans barnebarn Ove Henriksen. Gør ejerskabskrav på erindring

Min morfar
Niels Peter Thomsen blev født i Mørup, en lille landsby i Nørup sogn, 25 km vest for Vejle. Det var en lille ejendom, og en fætter har fortalt mig, at hans mor, altså min oldemor, tjente hos mølleren på Gødding mølle, der dengang var på størrelse som mange herregårde. Men oldemor var blevet gravid , og det måtte jo ikke komme ud, altså fik hun en lille ejendom mod at gifte sig med en ældre kusk på møllen. Efter sigende var han god mod både konen og drengen, men døde året efter min morfar var blevet konfirmeret. Oldemor blev og drev ejendommen sammen med sin søn, men døde også 15 år senere. Morfar blev derefter gift med Mariane i Nørup kirke i 1893. Morfar var født i 1867, og Mariane Steffensen Damkjær i 1872.
De blev på ejendommen nogle år, og en gammel mand i Aast fortalte mig, at morfar havde tjent en tyrekalv for sin første løn, da han gik ud som daglejer. Senere fik han en anden tyrekalv af egen avl, og de blev kastrerede da de blev 2 år, og startede en kamp for at lære dem op til at trække plov og vogn, morfar påstod, at de var meget stærkere end heste, som de fleste små landmænd havde. Godt nok var de langsommere, men f. eks. til at slæbe store træer ud fra skoven, var de suveræne. Min far er opvokset på et skovløbersted i statsskoven i Gødding, og han kunne huske min morfar, der boede ikke langt fra, hvor min far var barn, at morfar kørte kampesten fra Aast til Skjoldbjerg. Her havde de lokale missionsfolk samlet penge til et kirkebyggeri, og det var en lang tur med et par stude, ca. 20 km. hver vej. Men min morfar var en flittig mand, og da ejendommen ikke gav så meget kørte han også tømmer fra et savværk i Vandel, min mor har fortalt, at hun som lille pige var med på sådan en tur med studeforspandet.
Det gav efterhånden til at min morfar kunne købe en større gård på 70 tdr. ld. Nu blev studene afløst af heste, hvilket var en stor dag for morfar, har min moster fortalt. Nu var han fuldtidslandmand i Nørskov, og efterhånden kom der 11 børn hos Mariane og Niels Peter Thomsen. Den yngste søn, Thomas er født 1917, og jeg ved ikke hvor længe de beholdt gården i Nørsskov, før de købte Fruergaard i nærheden af Billund. Den beholdt de til de solgte til en datter og svigersøn, der var kommet hjem fra USA, hvor svigersønnen havde tjent godt i guldminerne derovre. Siden byggede morfar et stort hus i Amlund i nærheden.

 

Læs barnebarnet Ove Henriksens erindring om tyskernes inddragelse af sit barndomshjem her:

https://www.givdetvidere2017.dk/erindring/ove-henriksen/

Fødselsdag:

1867

Erindringen ønskes afleveret til:

Egtved Lokalhistoriske Arkiv