Peter Rask

Jeg havde 10 dejlige år på Tibberupskolen i Espergærde. Her oplevede jeg venskab, trygge rammer og gode lærere! Gør ejerskabskrav på erindring
Hvilke fag havde du, og hvad var dit yndlingsfag?:

Jeg havde alle de dengang normale fag , mange af disse fag findes slet ikke mere i den moderne skole!

Dansk

Engelsk

Tysk

Regning

Fysik

Gymnastik

Kristendom

Biologi

Orrientering

Klassenstime

Fysik

Træsløjd

Metalsløjd

Skrivemaskine

Elektronik

Jeg var særligt glad for fysik Dansk og noget atypisk tysk.

Hvordan kom du i skole?:

Jeg gik de ca 400 vi boede fra skolen

Hvordan forløb en typisk skoledag?:

jeg gik nærmest hjemmefra når klokken ringede klokken 8, lektionerne var af 45 min efterfulgt af 10 min frikvarter , hvor vi ofte spillede Et boldspil kaldet ost ! Til frokost gik jeg i de større klasser hjem og spiste frokost som min mor stod klar med, hyggeligt ! Skoledagen sluttede typisk kl 14 hvor det så var tid til lektier og avisruten!

Hvad er din tydeligste erindring fra din skoletid?:

Selve timerne og lærerne står meget klart for mig !

Hvad lavede du efter skole?:

Frutidsjob med aviser og senere arbejde på et lager ! Vennerne og legede ofte på vejen, de ser jeg ikke nogle gøre mere ! Vi cyklede også meget rundt i byen

Hvordan oplevede du skolebygningen?:

Dengang ny og moderne, med dengang moderne teknik, bibliotek, tandlæge og flot teatersal .

Kunne du lide at gå i skole? Hvorfor og hvorfor ikke?:

Ja jeg kunne godt lide det, jag havde gode venner og følte det gav mening for mig! Særligt i de store klasser fandt jeg det meget interessant og fandt glæden fed at deltage aktivt i timerne ! Jeg husker stadig et enormt savn til skolen da jeg var gået ud af 10. Klasse og kommet videre i min uddannelse!!! Dette savn varede flere år !

Idrætsvej 19
Espergærde 3060 DK
Get directions

Fødselsdag:

1986

Erindringen ønskes afleveret til:

Helsingør Stadsarkiv