Poul Petersen

I mine første 5 år i Kjellerupgades Skole i Aalborg fik jeg mange lussinger og anden afstraffelse af lærerne. Der var generelt megen afstraffelse, både for opførsel og ringe karakterer. Det værste var, hvis man blev taget af en af gårdlærerne, så fulgte balladen også med ind i klasseværelset og med hjem. Gør ejerskabskrav på erindring

Afstraffelse i folkeskolen

 

Revselsretten blev brugt i vid udstrækning i min første skole Kjellerupsgade skole i Ålborg (dengang var Aalborg stavet med bolle å), og blev først afskaffet ved lovbestemmelser i 1966-67.

Jeg vil gennem en episode, jeg selv var part i, fortælle noget om afstraffelsen i folkeskolen i begyndelse af 50’erne, som jeg husker det.

Jeg gik på Kjellerupsgades Skole, en byskole i det centrale Ålborg, fra 1951 til 1956. Jeg skiftede skole efter 5. klasse fordi Kjellerupsgades Skole var en folkeskole, og jeg havde i 5. klasse bestået optagelsesprøven til Mellemskolen. Derfor kom jeg fra 5. klasse på Danmarksgade kommunale Mellem- og Realskole. Herfra tog jeg mellemskoleeksamen og Realeksamen inden jeg kom i lære.

Vi var 2 drenge, der havde været oppe og slås, gårdlærerne havde set det, og da de skønnede at det var så slemt, at de ikke ville tage sig af det, endte vi hos inspektøren og fik hver 3 rap med spanskrøret og en seddel med hjem. Næste dag skulle sedlen så afleveres med forældrenes underskrift, så straffen fulgte somme tider med hjem.

I det hele taget var der meget afstraffelse. Om vinteren måtte vi ikke kaste med sne eller lave glidebaner, vi måtte ikke slås, vi måtte ikke løbe for vildt, vi måtte ikke drille pigerne når de sjippede, vi måtte ikke tage pigernes bolde, når de spillede bold – og så var der alt det, som ikke var defineret, men som blev afgjort af lærernes humør.

Hvis man blev taget af en af gårdlærerne blev synderne stillet under klokken. Ved den ene indgang til skolebygningen var der en klokke som læreren ringede på, når frikvarteret var forbi, og vi skulle op i klasserne. Her kunne vi så stå i resten af frikvarteret til spot og spe for hele skolen (gabestokken var ikke afskaffet!). Når klokken ringede stillede alle klasserne sig op i rækker 2 og 2, og gårdlæreren gav så besked til klasserne om at gå ind i skolen og op i klassen. Når man så gik forbi de drenge, der havde lavet noget forkert, kunne man jo gyse lidt ved tanken over afstraffelsen, eller man kunne drille lidt. Det var ikke sjovt at stå som en af synderne.

Sommetider blev det klaret med en irettesættelse af gårdlæreren, men ofte fik man en lussing eller to og vi vidste næsten altid hvad straffen ville blive, for vi kendte jo lærerne og deres tilbøjeligheder. Til andre tider blev man sendt op på inspektørens kontor, og det var det værste, for her endte det som regel med slag med spanskrøret og en seddel med hjem.

Straffen var dog ikke færdig her, for nu var alle eleverne jo gået op i klassen, og man kom selv for sent til timen og skulle forklare sig. Så kunne man sommetider få en lussing mere af klasselæreren, eller komme i skammekrogen hvor man kunne stå resten af timen.

Ja, der var mange måder at straffe på, og i dag tænker jeg på, om vi lærte noget af de tæsk, eller om det var lærerne, der fik afløb for nogle af deres aggressioner.

Vi fik karakterbøger med hjem hvert kvartal, og de skulle skrives under før de blev afleveret igen, og hvis karaktererne var dårlige, var det ikke sjovt at skulle stå til regnskab derhjemme. Jeg husker nu mere, at det var lærernes bemærkninger om opførelse, der kunne være problematisk.

Karakterskalaen var Ørsteds karakterskala med ug som det bedste og slet som det dårligste. Jeg husker ikke jeg havde problemer med karaktererne i folkeskolen eller senere i min uddannelse.

 

 

Hvordan kom du i skole?:

Skolen lå 200 m fra min bopæl som var Løkkegade 30 i Aalborg, så det foregik naturligvis til fods

Hvilke fag havde du, og hvad var dit yndlingsfag?:

Jeg var meget glad for geografi og gymnastik

Kunne du lide at gå i skole? Hvorfor og hvorfor ikke?:

Jeg var som regel glad for at gå i skole.

Hvad lavede du efter skole?:

Jeg havde fra jeg var 12 år budplads hos en købmand, hver dag fra efter skoletid og til kl. 17.40 (når jeg havde fejet og gjort rent), det gjaldt også lørdag, dog kun til kl. 14.

Hvad er din tydeligste erindring fra din skoletid?:

Afstraffelserne i folkeskolen, som jeg har beskrevet.

Stjernevej 1-5
Aalborg 9200 DK
Get directions

Fødselsdag:

1944

Erindringen ønskes afleveret til:

Aalborg Stadsarkiv