Solvejg Ravn

I 1968 startede Solvejg Ravn hos Danfoss ved Nordborg. Hun blev på arbejdspladsen frem til 2013 og har derfor oplevet den store udvikling der har været både teknologisk, men også hvordan kulturen på en arbejdsplads har ændret sig. Dette er en spændende beretning om både de daglige opgaver, og udviklingen i en stor dansk koncern.

Mine år i Danfoss

15. oktober 1968 blev jeg ansat som teknisk assistent på værktøjstegnestuen i L3, hvor vi konstruerede værktøj til bl.a. ekspansionsventiler. Her arbejdede jeg i et team af ingeniører og konstruktører.

Omkring 1970-71 var der en mulighed for ansættelse på tegnestuen i Reklameafdelingen, hvor man tegnede tekniske illustrationer til kataloger og brochurer. Her var vi et team på fire-fem tekniske assistenter/tegnere + en arkivar. Her arbejdede jeg sammen med skiftende kolleger i ca. ni år.

I 1980 fik jeg mulighed for at skifte spor, idet jeg fik job som grafisk tilrettelægger, også i Reklameafdelingen. Det var et spændende job, hvor jeg både var designer, planlægger og indkøber, samtidig med at jeg lærte om den grafiske branche – og fik mulighed for en masse efteruddannelse i både grafisk teknologi og design.

I 1990 blev jeg bedt om at lede Reklameafdelingens grafiske tegnestue, da den daværende grafiker fik et andet job. Der var to elever på tegnestuen + mig selv. Vores opgaver bestod i at lave forskellige designopgaver, fx emballager, at designe stillingsannoncer og sørge for indrykning i diverse dagblade. Desuden blev jeg assistent for formanden for en arbejdsgruppe, som havde ansvaret for at udarbejde koncernstandarder for Danfoss’ grafiske design, og jeg udførte således det grafiske/praktiske arbejde med ar udarbejde forslag til arbejdsgruppen.
I denne periode blev Desk Top Publishing almindeligt, og jeg fik en MacIntosh pc med 40 MB harddisk og 1 MB RAM - den kostede dengang ca. 40.000 kr.
Cheferne skiftede ret ofte i denne periode – i gennemsnit en gang om året fik jeg en ny chef.

I 1997-98 blev CF-funktionerne oprettet, og jeg blev bedt om at indtræde i det nye Corporate Communications. Mine opgaver var i starten de samme som i Reklameafdelingen – designopgaver, stillingsannoncer og koncernstandarder.

I 2001 blev jeg bedt om at overtage jobbet som Corporate Design Manager med ansvaret for at udarbejde og håndhæve koncernstandarder inden for design, og jeg fik i en periode lov til at lave det grafiske arbejde på Danfoss A/S’s årsrapporter.
Samtidig fik jeg overdraget hvervet som formand for den arbejdsgruppe, som havde ansvaret for at udarbejde koncernstandarder for Danfoss’ grafiske design.
Indtil min afgang i 2013 havde jeg ansvaret for Corporate Visual Identity, hvilket indebar udarbejdelse af koncernstandarder for Danfoss’ grafiske linje, rådgivning og vejledning af kolleger fra hele koncernen i brugen af retningslinjerne samt kontrol af, at retningslinjerne blev anvendt korrekt.
Cheferne skiftede stadig ofte: i disse tolv år havde jeg otte forskellige chefer

Det har været en meget spændende tid på alle fronter.
Da jeg startede, arbejdede jeg som teknisk assistent med tegnebord, tegnemaskine, tuschpenne,trekanter og linealer. I dag bliver dette arbejde udført på computere med software som fx AutoCad.
I den grafiske branche gik man fra at få fremstillet sats fra sætterier, billeder fra reproanstalter og filmmontage fra kopister til, at alle disse funktioner er slået sammen i software, som designeren selv kan betjene.

I 1968 havde vi faste arbejdstider. Vi skulle møde ind præcis kl. otte og var klar med tasken pakket til at styrte ud af døren, når klokken var 16.37. Senere kom flextiden med kø ved stempelmaskinerne morgen og eftermiddag. Da flextiden blev afskaffet til fordel for værdilønnen, stod det os frit for, hvor og hvornår man løste opgaverne, blot de blev leveret til tiden og i aftalt kvalitet.

I 1968 bestemte chefen hvilke opgaver, man skulle løse og i hvilken rækkefølge. Der blev forventet lydighed og respekt for chefen. Senere blev det mere demokratisk, og chefen skulle også yde en indsats for at fortjene medarbejdernes respekt.

Som på de fleste arbejdspladser har der været gode perioder og knap så gode perioder. Set i bakspejlet har de gode og spændende perioder heldigvis været flest. Jeg har haft et interessant arbejdsliv med mange gode udfordringer på mange forskellige områder. Ganske vist har jeg været ansat i den samme virksomhed i de næsten 45 år, men det kunne lige så godt have været forskellige virksomheder, fordi kulturen har været meget forskellig i de områder, jeg har arbejdet i.

Solvejg Ravn, ansat i Danfoss fra 15. oktober 1968 til 31. juli 2013

Nordborgvej 81
Nordborg 6430 DK
Get directions

Fødselsdag:

1948

Erindringen ønskes afleveret til:

Lokalhistorisk Arkiv Ulkebøl
Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området