Ulla Lyngveig Laundav

Ulla Lyngveig Laundav gik i det, der dengang hed Østrigsgades Skole (Lergravskolen) i 1960erne, og fortæller om sin særlige skolegang med musiske fag på skemaet hver dag. I fortællingen hører vi om skoledagen, børnenes forhold til lærerne, om skoletandplejen, skolelægen og disciplinering. Ulla sammenligner sin egen skolegang med sine børns skolegang i 1990erne på samme skole, og trækker tråde tilbage til sin fars skolegang i 1930erne, også på Østrigsgade Skole/Lergravskolen. Gør ejerskabskrav på erindring

Min skoletid

 

Lærdom via musik Østrigsgades Skole 1929 – 1999

Af Ulla Lyngveig Laundav

Jeg er opvokset i en  villa i Fehmernsgade, der dengang stødte ud til Holmbladsgade. I dag er der kun to huse tilbage i gaden – min gamle villa og et toetagers hus – og gaden, der er en af de sidste jordgader i København, har nu udkørsel til Hessensgade.

Det var et arbejderkvarter med mange i hver lejlighed og toiletter i gården. Så jeg var en af de få i skolen, som boede i villa med have. Jeg boede i villaen i 40 år, som barn med min far, mor, farmor og farfar og som voksen med min mand og vores tre børn.

Jeg var enebarn og havde en tryg barndom. Min mor kom først på arbejdsmarkedet, da  var 12 år og min far var taxavognmand.

Jeg har altid været glad for musik og dans, og fra jeg var tre år og til jeg kom i skole, gik jeg til ballet og dans på Bomunds Danseskole i Markmandsgade.

I 1960 var jeg til danseopvisning, hvor vi blandt andet skulle danse ”dukkedans”.

Jeg elskede at gå til dans, men da jeg skulle starte i skolen, blev det for besværligt at skulle rede mit lange hår om morgenen, og jeg blev derfor klippet korthåret. Det var jeg meget ked af og havde ikke lyst til at gå til dans mere. Min skoletid Min far havde gået på Østrigsgades Skole fra 1929 – 1938, og da skolen lå tæt på mit hjem, var det oplagt, at jeg også skulle gå på skolen.

Da jeg blev seks år, kom jeg til en optagelsesprøve for at se, om jeg var moden nok til at starte i 1. klasse. Derefter fik mine forældre tilbud om, at jeg kunne starte i en ”forsøgsklasse”, hvor der i de første klasser mest var musiske og kreative fag.  Min far havde lært at spille violin, og min mor kunne spille klaver og orgel, og da jeg var glad for musik, var de meget interesseret i forsøget og sagde derfor ja-tak til tilbuddet.

Forsøget blev varmt støttet af den daværende skoleinspektør Jørgen Haahr, der selv var meget interesseret i musik og sang og havde en kæmpe hårpragt. Engang jeg gik tur med min farmor, mødte vi skoleinspektøren. Jeg sagde til min farmor: ”Der går hr. Haahr”, hvorefter hun grinede, da hun troede, jeg sagde det for sjov.

En del af timerne i dansk og regning blev erstattet med sang- og musiktimer og omfattede de fem første klassetrin. Vi blev løbende testet af en skolepsykolog. Den afsluttende test viste, at det var et vellykket forsøg. Eleverne i forsøgsklasserne lå mindst ligeså godt eller bedre end de to parallelklasser, der havde haft langt flere timer i regning og dansk.

Man kan læse mere om undersøgelsen på: http://www.skolekammeraten.dk/forpost.php

 

Skolen havde dengang en blomstrende musikskole, og hvert år var der en velbesøgt koncert, hvor eleverne spillede i skolens aula.

Jeg lærte noder fra 1. klasse, kom i skolens sangkor, spillede blokfløjte og violin, og spillede i mange år i Inga Axbølls fløjteorkester og i skolens strygeorkester under ledelse af Børge Larsen, som selv spillede violin i Radioens Symfoniorkester.

I 1964 optrådte fløjteorkesteret i  Odd Fellow Palæet til Kbh. Kommunes Musikopvisning.

Vi havde en del flere kreative timer i forsøgsklassen, f.eks. tegning og sang i de første klasser. Vores tegnelærer var en dygtig kunstner, som lærte os om former og farvesammensætning. I sangtimerne lærte vi at klappe i takt og kunne vælge at spille på forskellige slagtøjsinstrumenter.

Jeg har haft meget glæde af alle de musiske fag. Måske er det derfor, jeg i dag er god til at huske tal. Andre spørger ofte, hvordan jeg kan huske en længere talrække. Men jeg lægger altid rytme og toner på, når jeg skal huske tallene. Jeg var mest glad for dansk- og regnetimerne, samt når vi skulle danse i sang- og gymnastiktimerne.

Sundhed Dengang kom børn først til tandlæge, når de startede i skolen. Der gik altid et gys gennem klassen, når tandlægens assistent pludselig stod i døren for at hente os  til eftersyn.

Jeg havde været forvænt med søde sager, så det var en voldsom oplevelse at komme alene til tandlæge som seksårig. Første gang jeg kom til tandlægen fik jeg nemlig hevet ti tænder ud og plomberet to tænder. Min mor blev aldeles rasende, da jeg kom hjem med et meget hævet ansigt, og med en seddel om bedre tandhygiejne, uden at hun i forvejen var blevet informeret.

Der var flere børn, som ikke havde bad derhjemme, så i de første klasser skulle vi i fælles bad i skolens kælder. Vi fik hver udleveret et stykke sæbe, der skulle afleveres igen efter brug, og ve den som kom til at tabe sæben ned i vandafløbet.

En gang om året var vi også til tjek hos skolelægen. Der var forældre forinden inviteret med. Vi sad på rad og række på en bænk i venteværelset. Jeg var altid flov over at skulle sidde der, kun iført undertøj – og forsøgte at gemme mig bag overtøjet, der hang på knager over bænken.

Skolelægen var ikke empatisk anlagt, og flere af eleverne kom grædende ud fra lægen. Jeg fik gerne skæld ud over, at jeg var for tynd og fik besked på at spise noget mere.

Vi skulle vaccineres hos skolens sundhedsplejerske, henholdsvis Koppe- og Calmettevaccination. Vi blev stukket på skulderen og man kan stadig tydeligt se de tre grimme runde ar, jeg fik af vaccinationerne.

 

Der var ikke indført Mfr-vaccination, og de fleste i klassen blev ramt af Fåresyge, Røde Hunde og Mæslinger. Jeg var hårdt ramt af alle tre sygdomme, så vores praktiserende læge kom velvilligt hjem til os hver gang for at undersøge mig.

Vi skiftedes til at være ordensdukse, hvor vi skulle sørge for at rense tavlen, når timen var slut og hente mælk i kælderen til frokostpausen. Dem som ikke havde en madpakke med hjemmefra kunne også få en fedtemad af mælkeuddeleren.  Sammensætning og sammenhold i klassen I min fars skoletid var  det delt op i rene drenge- og pigeklasser. Selv skolegården var delt op i drenge- og pigesiden.

Da jeg startede i skole, var det blevet blandede pige- og drengeklasser og fra 1. til 3. klasse gik vi på ”den lille skole” i Ungarnsgade, hvorefter man fra 4. klasse gik på ”den store skole” i Østrigsgade.

”Fag” var en form for dansktimer, hvor vi også lavede mange kreative ting Lørdagsskolen blev afskaffet i 1969

I de små klasser havde jeg mange veninder. Der var ikke mange andre i klassen, som havde have derhjemme, så jeg havde ofte klassekammerater med hjem fra skole, hvor vi spillede badminton og bold, sjippede, hinkede og gik på stylter. Flere af mine små veninder flyttede desværre til andre skoler, enten fordi de havde svært ved at følge med i klassen, eller fordi der dengang var mange huse i kvarteret, der  blev nedrevet.

Revselsesretten i skolen ophørte ved lovgivning i 1967. Det var dog kun sløjdlæreren, som dengang kunne finde på at slå drengene.

Når en i klassen skulle straffes, skete det gerne ved eftersidning eller ved at komme ud på gangen at stå, når vi andre havde time.

 

En af klassekammeraterne boede i en lejlighed lige overfor skolen i Ungarnsgade. Han sov nogen gange over sig og kom derfor for sent i skole. Vi kunne altid se ud af klassevinduet om morgenen, når han kom for sent, for så var gardinet stadig trukket for, der hvor han boede. De fleste af vores lærere var meget humane, så jeg tror ikke, at han fik nogen særlig straf for at komme for sent.

Da vi kom til 7. klasse, skulle der tages stilling til, om vi skulle i realen eller 8. klasse næste skoleår. Jeg måtte selv vælge og valgte at komme i 8. klasse med valgfri fag såsom matematik, regnskab, tysk og maskinskrivning, hvor jeg lærte blindskrift. I realklasserne var det mærkeligt nok obligatorisk med husgerning, hvilket jeg absolut ikke brød mig om. Derfor blev mit valg 8. klasse.

Der var desværre slut med de musiske fag i de større klasser, og der var meget klikedannelse i min klasse. Derfor valgte jeg at tage 10. klasse på Brøderup Efterskole. Jeg fortsatte dog med at få ene-undervisning i violin nogen år mere og endte i et kammerorkester. Nutidens skole Efter 10. klasse fik jeg det første job som jeg søgte. Det var inden for administrationen i elforsyningen, hvor jeg har arbejdet i 42 år, og hvor jeg har haft god gavn af mine regne- og skrivefærdigheder. I den tid er der sket en enorm teknologisk udvikling, fra jeg startede med maskinskrivning i skolen til nutidens digitale samfund. Jeg har derfor været på utallige kurser og efteruddannelser for fortsat at kunne begå mig på arbejdsmarkedet.

Mine tre børn har alle gået på Østrigsgades Skole i perioden fra 1988 – 1999. Fra de var helt små sang og dansede jeg med dem. De er alle tre musikalske og blev sportselite- dansere og spillede henholdsvis fløjte, guitar og var i sangkor. Da de startede på skolen, var der stadig mange af de samme gamle lærere, som jeg havde haft i skolen.

Da jeg gik ud efter niende klasse, var eleverne stadig høflige overfor lærerne og sagde hr. og fr. og efternavn til lærerne. Der var virkelig sket et stort skred i skolekulturen, fra jeg gik ud af skolen i 1969 til mine børn startede i 1988. Eleverne sagde fornavn til lærerne, der var specialklasser for de elever, som ikke kunne følge med i klassen, det var blevet obligatorisk med børnehaveklasser, de havde fået de første computere på skolen, og det var desværre ikke en musikskole længere.

Jeg synes, at det har været en stor fordel for mig og mine børn, at jeg også lærte musiske fag i kommuneskolen. Men selvom forsøget var vellykket, er det vist aldrig blevet gentaget.

Min ældste datter er i dag socialpædagog, min anden datter er børnehavepædagog, og min søn er IT-ingeniør, cand. polyt.

Østrigsgades Skole har en hjemmeside, hvor der er samlet mange erindringer og billeder om skolens historie på: http://www.skolekammeraten.dk

Skolen hedder nu Lergravsskolen.

 

Dette var min fortælling om, hvordan man kan få ”lærdom via musik”.

Ulla Lyngveig Laundav(født Nielsen) årgang 1953

 

 

Østrigsgade
København 2300 DK
Get directions

Fødselsdag:

1953

Erindringen ønskes afleveret til:

Københavns Stadsarkiv