Giv det videre er et nationalt, digitalt indsamlingsprojekt for erindringer. Det handler om danskernes egen Danmarkshistorie skrevet af danskerne selv. Det er den store metafortælling, men i al væsentlighed handler projektet om at indhente erindringer til de lokale arkivers samlinger, som en del af arkivernes kontinuerlige indsats for at indsamle, bevare og formidle erindringer.

Deltagelse i projektet er åben for alle danske arkiver, og det eneste, som det kræver, er en tilmelding, hvorefter dit arkiv får adgang til et kontrolpanel, hvor lokale erindringer kan indhentes og redigeres.

Giv det videre afsluttes med udgangen af 2017, og derefter fordeles alle erindringerne til arkiverne. Tilmeld dit arkiv ved at trykke herunder, eller tilgå kontrolpanelet, hvis dit arkiv allerede er tilmeldt.

 

Gå til arkivernes kontrolpanel