Hvad er en erindring?

En erindring er din personlige beskrivelse af dit liv og dine oplevelser.

Det kan minde om en dagbog eller et selvportræt, og er opbygget som en fortælling.

En erindring kan både være kort og lang. Det kan være et glimt af en hverdagssituation eller en forkromet fortælling over et helt liv – og begge dele er lige godt!

Du vælger selv, hvad du vil fortælle, det vigtigste er bare, at du fortæller om noget, du har oplevet.

Hvordan forholder Giv det videre sig til ophavsret?

Du skal tage stilling til, hvorvidt du ønsker, at Giv det videre og tilknyttede arkiver må formidle og distribuere din erindring fysisk som digitalt. Det betyder, at alle kan læse, dele og forandre erindringen. Når du afleverer en erindring indgår du følgende aftalevilkår:

Brugsbetingelser ved almindelige vilkår
Projektholder Aarhus Stadsarkiv og andre danske arkiver tildeles gennem Giv det videre en ikke-eksklusiv ret til at fremstille eksemplarer af det nævnte materiale og gøre det tilgængeligt for almenheden i både oprindelig og ændret skikkelse på en hvilket som helst måde og i hvilken som helst form jf. ophavsretsloven §2, stk. 1-4.

Som en del af denne ret må materialet og/eller eksemplarer heraf gøres tilgængeligt for almenheden under en Creative Commons Navngivelse brugslicens, der også tillader andre at kopiere og bruge materialet, samt skabe nye værker på baggrund af materialet.

Ophavsretsholdere
Jeg indestår, at alle ophavsretsholdere til det afleverede materiale accepterer, at materialet afleveres til Aarhus Stadsarkiv og andre danske arkiver gennem Gi’ det videre under de ovenfor nævnte brugsbetingelser.

Som skoleelev modtager du af din lærer en samtykkeerklæring, som din interviewperson skal underskrive. Erklæringen skal uploades som en del af indsendelsen af erindringen.


Hvordan opretter jeg en ny erindring?

Vi anbefaler dig at følge vores skrivevejledning, men er du allerede parat til at indsende din erindring, kan du gå direkte til temavalg her.

Efter du har valgt dit tema, bliver du ført til en erindringsformular skræddersyet efter spørgsmål baseret på temaet. Erindringsformularen vil indeholde biografiske oplysninger, temaspørgsmål og muligheden for at vælge, hvilket arkiv, du ønsker at aflevere til samt et felt til upload af billeder.

Når du har udfyldt din erindring trykker du på “Forhåndsvis”, og du vil kunne se din færdige erindring. Som sidste skridt skal du trykke på “Indsend erindring”, og den vil blive modtaget. Når du trykker på “indsend erindring” indgår du samtidig automatisk Giv det videres aftalevilkår, som du vil kunne læse umiddelbart før, du indsender.


Hvem henvender Giv det videre sig til?

Giv det videre er et nationalt erindringsindsamlingsprojekt, der skal få danskere i dialog på tværs af generationer og land.

Giv det videre forfølger to spor. Danskere kan indsende deres egen erindring og bidrage aktivt til den fælles indsamling. Danske skoleklasser kan hente en undervisningspakke med det formål at få skoleelever til lokalt at interviewe f.eks. deres forældre eller ældre medborgere, og derigennem skabe dialog på tværs af generationer. Erindringen indsendes som et sidste skridt gennem websitet for at sikre, at de lokale arkiver modtager erindringen.


Hvad gør jeg, hvis jeg vil indsende en erindring som dokument?

Har du din egen erindring eller en slægtnings erindring gemt som håndskrevet eller digitalt dokument, modtager vi også gerne den.

Du kan sende dine digitale filer med så mange oplysninger som muligt i en mail:

info@givdetvidere2017.dk

Du kan sende dine fysiske dokumenter i brev eller pakke til:

Att: Giv det videre
Aarhus Stadsarkiv
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Erindringen vil i begge tilfælde blive videresendt til det rette arkiv, hvis de altså ønsker at modtage den. Hvis ikke beholder sekretariatet den i sin samling for erindringsprojektet.


Hvordan tilmelder jeg en skoleklasse eller et arkiv?