Vilkår for deltagelse i Giv det videre

Giv det videre er et nationalt erindringsindsamlingsprojekt, der fortsætter gennem hele 2017. Projektholderen er Aarhus Stadsarkiv, og derudover er arkiver i Danmark, ODA (Organisationen Danske Arkiver) og SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) samt Sekretariatet for Historier om Danmark partnere i projektet.

På hjemmesiden har du mulighed for at dele din egen livshistorie, hvor den vil være tilgængelig for andre. Derudover vil erindringen også blive gemt for eftertiden på det lokale arkiv, som din erindring geografisk knytter sig til. Du er også velkommen til at indsende din erindring, selvom du ikke ønsker den offentliggjort. Du sender den ind via formularen på hjemmesiden, men skriver som bemærkning, at du ikke ønsker den offentliggjort.

Som udgangspunkt vil alle erindringer dog blive gjort tilgængelige på denne hjemmeside. Derfor gælder følgende vilkår ved indsendelse af din erindring:

Brugsbetingelser ved almindelige vilkår

Projektholderen Aarhus Stadsarkiv og de deltagende arkiver tildeles en ikke-eksklusiv ret til at fremstille eksemplarer af det nævnte materiale og gøre det tilgængeligt for almenheden i både oprindelig og ændret skikkelse på en hvilket som helst måde og i hvilken som helst form jf. ophavsretsloven §2, stk. 1-4.

Som en del af denne ret må materialet og/eller eksemplarer heraf:

  • gøres tilgængeligt for almenheden
  • kopieres og bruges af andre
  • anvendes til at skabe nye værker med udgangspunkt i materialet

Hjemmesiden må ikke anvendes til:

  • kommercielle eller politiske formål (herunder, men ikke begrænset til, reklame, pengeindsamling, indsamling af produktpriser eller salg af produkter der rækker ud over sidens formål).
  • via eller i forbindelse med denne formular at gennemføre aktiviteter, der har til hensigt at forsøge at skade andre eller som er ulovlige, krænkende, uanstændige, truende, chikanerende eller anstødelige, eller som krænker tredjeparts rettigheder.

Ophavsretsholdere og formularen

Du indestår for, at alle ophavsretsholdere til det afleverede materiale accepterer, at materialet afleveres til Aarhus Stadsarkiv som projektholder, og at det kan viderefordeles til lokale arkiver under de ovenfor nævnte brugsbetingelser. Det indsendte materiale vil blive gennemlæst inden offentliggørelse og kan i den proces blive redigeret.

Når du bruger denne formular, forpligter du dig også til ikke at udgive dig for at være en anden person eller instans. Det er alene projektholderen Aarhus Stadsarkiv, der afgør, om reglerne er overholdt. Aarhus Stadsarkiv kan uden varsel fratage enhver bruger adgang til siden.

Denne formular kan indeholde tekniske fejl og andre fejl, og din brug af formularen sker på eget ansvar. Formularen stilles til rådighed, som den er.


Billedkreditering

Indsender du billeder sammen med din erindring, skal du sikre dig, at billederne må anvendes på internettet, og at fotografen angives. Der må ikke bringes billeder hvis fotograf er ukendt, eller gruppebilleder uden de medvirkendes tilladelse. Har du spørgsmål til om dine billeder må anvendes, er du velkommen til at kontakte os.